Naše projekty

Naše projekty

Projekt je zaměřen na tvorbu a ověření programů pro učitele cizích jazyků na středních odborných školách a učilištích. Výstupem projektu budou proškolení pedagogičtí pracovníci tak, aby byli schopni efektivně využívat potenciál každého žáka k jeho...
Hlavním cílem projektu je R&D v oblasti využití AutoID technologií a Internetu věcí pro zvýšení kvality zdravotnických služeb. Projekt je řešen ve dvou rovinách, kdy jedna část týmu se bude zabývat nepřetržitou domácí léčbou a vývojem mobilní...
Základním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na technických středních odborných školách díky navázání úzké spolupráce těchto škol s průmyslovými podniky, podnítit zájem studentů o technické obory a zlepšit jejich motivaci ke studiu. Podle...
Projekt: VI20152019043 Kamery pro viditelné a tepelné pásmo jsou dnes již nedostatečné pro bezpečnostní složky. Unikátní všestranná kamera umožní širokopásmové zobrazení ve viditelné i tepelné oblasti a k tomu i v terahertzovém pásmu, takže uvidí...
Cílem projektu je vyvinout komunikační platformu pro bezpečné a efektivní přenosy dat mezi velkým množstvím koncových zařízení různého typu a centrálním serverem. Navržená platforma bude vybavena širokým spektrem rozhraní a standardů, které zajistí...
Cílem projektu je vyvinout a realizovat sondu, včetně SW příslušenství, pro preventivní ochranu zařízení v Internetu věcí před pokusy o jejich převzetí. Navržená sonda umožní zvýšit bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení připojených k Internetu...
Hlavním cílem je přispět k zatraktivnění studia, vyvolat zájem středoškolských studentů o obor a zapojit je do mezinárodní soutěže. Hlavní věcnou náplní projektu je příprava moderních výukových pomůcek v pěti jazycích a v různých formátech Součástí...
Cílem projektu je aplikovat a ověřit poslední výsledky výzkumu v oblasti pokročilých metod zpracování signálu a navrhnout optimální řešení fyzické vrstvy pro novou generaci bezdrátových systémů pro komunikaci na velké vzdálenosti v podmínkách NLOS (...
Projekt je zaměřen na výzkum nových způsobů koexistence různých komunikačních systémů, optimalizaci komunikačních protokolů a vývoj univerzální integrační IP Radiové Gateway pro implementaci do komplexního integračního nebo dispečerského systému,...
Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj národního certifikovaného řešení informačních služeb (EPCIS) automatické identifikace na bázi RFID technologií pro potřeby evropského automobilového průmyslu, návrh a odzkoušení vhodného hardware a příprava...
Projekt byl zaměřen na analýzu síťového provozu s cílem navrhnout metodiku pro stanovení síťové topologie a typu koncových stanic v přípojném místě sítě a dále určit vývoj počtu těchto koncových stanic v čase. Pro samotné analýzy byla využita menší...
Projekt se zabývá výzkumem nových liniových a zónových ochran pro zvýšení bezpečnosti státu a občanů s použitím moderních fotonických a optovláknových struktur a principů. Nově vyvinuté fotonické ochrany zajistí výrazné zvýšení bezpečnosti...
TROPIC představuje nový koncept tzv. femto-cloudu, jehož hlavní myšlenka spočívá v propojení oblastí cloud computingu a femtobuněk. Cílem projektu je distribuovat možnosti a schopnosti cloud computingu blíže k uživatelům a tím umožnit zvýšení QoS ve...
RFID lokalizátor byl rektorem ČVUT v Praze oceněn "Cenou rektora za aplikaci výsledků vědecké, výzkumné, umělecké a tvůrčí práce v praxi za rok 2015". RFID lokalizátor je systém, který umožňuje lokalizovat řádově tisíc aktivních RFID tagů (...
Komunikační technologie jsou nezbytnou součástí energetických sítí a jejich úloha stoupá se zvyšujícím se podílem obnovitelných zdrojů, zajištění ostrovního a nouzového provozu při výpadcích a dalších funkcích inteligentní sítě Smart Grid. Používání...
Výzkum a vývoj kompozitních textilních materiálů určených k ochraně člověka a zařízení před vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením na principu zeslabení a odstínění zdrojů vysokofrekvenčních signálů.Cílem projektového záměru je provést...
Hlavním cílem projektu je kompletní vývoj systému pro přenos dat po energetických vedeních vysokého napětí. Stávající přenosové systémy mají nevyhovující přenosovou kapacitu a dosah. V rámci projektu budou zkoumány nové způsoby využití silových...
Cílem tohoto projektu je zásadní inovace studijního programu a zvýšení odbornosti pedagogických pracovníků VOŠ žadatele (Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky). Tohoto cíle hodláme dosáhnout klíčovými aktivitami:...
Každá společnost je pouze tak dobrá, jak se dokáže postarat o své zejména handicapované spoluobčany. Cílem projektu „Pokročilá navigace nevidomých“ je návrh navigace pro nevidomé s využitím GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, …) systémů a mobilních...
Projekt byl zaměřen na implementaci multimediálních konferencí využívajících technologii HTML5/WebRTC s inteligentním řízením aktuálně dostupné přenosové rychlosti a možností připojení jednak účastníků z veřejné telefonní sítě, jakož i účastníků...

Stránky