Rozcestník

Výběr témat individuálních projektů předcházejících zadání BAP a DIP je možný na webu FEL (CS) nebo (EN).
Zadání bakalářských a diplomových prací probíhá v rámci systému KOS.
Administrace a vkládání nových témat individuálních projektů je možné na webu FEL.

Přihláška k SZZ - zimní termín (2020)

  Přihlášku k magisterské i bakalářské státní závěrečné zkoušce je nutné realizovat elektronicky prostřednictvím webového KOSu nejpozději do 30. 11. 2019 (včetně).
 • Informace pro studenty přihlášené k SZZ
 • Forma a obsah závěrečné práce

  Obsahem podkladů je popis požadovaného formátování, struktury a členění závěrečné práce. Doplněny jsou i odkazy na materiály související s problematikou citací a vnitřních předpisů fakulty vztahujících se k závěrečným pracím.
 • Bakalářská práce - podklady ke stažení
 • Diplomová práce - podklady ke stažení
 • Jak správně psát vysokoškolské závěrečné práce... - studijní materiál k nahlédnutí
 • Pokyny pro studenty k odevzdání závěrečné práce a SZZ - zimní termín (2020)

  Odevzdávání tištěné verze závěrečných prací bude probíhat v pátek 7. 1. 2020 dle předem zveřejněného harmonogramu.
 • Bakalářská práce - pokyny ke stažení
 • Diplomová práce - pokyny ke stažení
 • Návod pro odevzdání závěrečné práce do systému KOS
 • Posudek vedoucího závěrečné práce

  Formulář je generovaný automaticky systémem Komponenta Studium (dále jen KOS) v sekci Závěrečné práce. Vyhotovené posudky jsou vkládány přímo do systému KOS. Pokyny pro jeho vložení jsou uvedeny níže. Posudek se do systému KOS vkládá BEZ PODPISU! Termín pro odevzdání posudku (nahrání posudku do systému KOS) je 28. 1. 2020 (BAP), resp. 28. 1. 2020 (DIP). Následně je nutné dodat na katedru jeden výtisk s podpisem vedoucího závěrečné práce.
 • Formulář posudku v českém jazyce - formulář ke stažení
 • Formulář posudku v anglickém jazyce - form for download
 • Pokyny pro vložení posudku vedoucího závěrečné práce - pokyny ke stažení
 • Posudek oponenta závěrečné práce

  Formulář je generovaný automaticky systémem Komponenta Studium (dále jen KOS) v sekci Závěrečné práce. Vyhotovené posudky jsou vkládány přímo do systému KOS. Pokyny pro jeho vložení jsou uvedeny níže. Posudek se do systému KOS vkládá BEZ PODPISU! Termín pro odevzdání posudku (nahrání posudku do systému KOS) je 28. 1. 2020 (BAP), resp. 28. 1. 2020 (DIP). Následně je nutné dodat na katedru jeden výtisk s podpisem oponenta závěrečné práce.
 • Formulář posudku v českém jazyce - formulář ke stažení
 • Formulář posudku v anglickém jazyce - form for download
 • Pokyny pro vložení posudku vedoucího závěrečné práce - pokyny ke stažení
 • Harmonogram obhajob - zimní termín (2020)

  Bakalářské státní závěrečné zkoušky budou na ČVUT v Praze, FEL K13132 probíhat v úterý 4. 2. 2020 od 8:00.
 • Aktuální harmonogram obhajob pro bakalářské státní závěrečné zkoušky - harmonogram obhajob ke stažení

 • Magisterské státní závěrečné zkoušky budou na ČVUT v Praze, FEL K13132 probíhat v úterý 4. 2. 2020 od 8:00.
 • Aktuální harmonogram obhajob pro magisterské státní závěrečné zkoušky - harmonogram obhajob ke stažení
 • Tematické okruhy pro magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky

 • Bakalářský studijní program EK - okruhy ke stažení
 • Bachelor study programme EC - topics for download
 • Bakalářský studijní program KME-SIT - okruhy ke stažení

 • Magisterský studijní program EK-KSS - okruhy ke stažení
 • Master study programme EC-CSN - topics for download
 • Směrnice děkana pro závěrečné práce a státní zkoušky na ČVUT FEL

 • Platné znění směrnice k nahlédnutí - směrnice vstoupila v platnost dnem 28. 4. 2017
 • Kontakt

  Za obsah stránky odpovídá referent katedry pro SZZ.
 • Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D. - tel.: +420 22435 2078 - email: pravdai@fel.cvut.cz

 • Aktualizováno dne: 20. 01. 2020