Níže naleznete oblasti činnosti ve kterých vidíme potenciál naší možné spolupráce s firmami i veřejnými insitutcemi.

Konzultace, posudky, publikace

 • Konzultační činnost při řešení odborných problémů
 • Oponentskou a expertizní pomoc při hodnocení projektů, tendrů apod.
 • Pomoc při tvorbě či lektorování odborných publikací (článků, brožur, manuálů apod.)
 • Pomoc při přípravě obsahu i vlastní tvorbě multimediálních výukových materiálů, pásem a prezentací

Testování a měření

 • Předběžné měření a testování zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility (EMC)
 • Měření na symetrických metalických vedeních a digitálních účastnických přípojkách xDSL
 • Předběžné měření a testování telekomunikačních zařízení a jejich programového vybavení (ústředen a koncových zařízení ISDN, síťových prvků ATM, PCM, PDH, SDH) multimediálních zařízení aj.)
 • Příprava a testování aplikací pro mobilní sítě a komunikaci

Řešení odborných problémů

 • Řešení odborných problémů podle stupně složitosti buď formou bakalářské či diplomové práce, nebo týmem studentů a pracovníků katedry
 • Spolupráci na řešení grantů a jiných projektů
 • Pomoc při výběru absolventů, organizace skupin studentů pro řešení jednorázových úkolů

Spolupráce s Mezinárodní telekomunikační unií

 • Aktivní účast katedry na významných událostech organizovaných ITU
 • Záměr vybudovat a získat certifikát Centra excelence ITU v několika oborech
 • Podrobnější popis zde