Energetický kabel s integrovanými senzory provozních parametrů po délce kabelu na principech IoT pro optimalizaci přeneseného výkonu a energetických ztrát

Hlavním cílem projektu je přidat energetickému kabelu schopnost komunikovat s nadřazenými systémy řízení distribuční sítě a poskytovat informace o aktuálním stavu kabelu, jako jsou například vnitřní teplota nebo úroveň vibrací apodobně.

Poskytovatel podpory: Technologická agentura ČR
Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA
Podprogram 2 - Strategické energetické technologie
3. veřejná soutěž

Doba řešení: 07/2020 – 12/2022
Partneři projektu 
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, S.R.O.