Přesné určování polohy pro autonomní provoz vlaku se zabezpečenou komunikací na nových standardech sítí 5G+

Cílem projektu je vyvinout funkční vzorek zařízení pro přesnou lokalizaci železničních kolejových vozidel v reálném čase, u které bude proces lokalizaci maximálně nezávislý na současné železniční infrastruktuře pracující mimo vlak a bude splňovat požadavky na zabezpečení, robustnost a interoperabilitu s českými a evropskými drážními systémy. Budou použity inovativní přístupy v kombinaci moderních lokalizačních systémů, systémů bezpečné komunikace a decentralizace dat s jejich umístěním do cloudového centra.

Poskytovatel: TAČR
1. veřejná soutěž Programu TREND

Doba řešení: 01/2020 – 12/2022

Na straně ČVUT v Praze vznikl SW výsledek s názvem “Software pro vyhodnocování parametrů komunikaceS”. Uživatelské rozhraní je jazyce anglickém, v němž je výsledek označován jako “Software for data communication testing” (označení FT-TrainBox). K jeho hlavním vlastnostem patří:
  • Topologie testovací sítě: bod-bod, bod-více bodů, mesh
  • Krátkodobá měření - přehledové ověření funkčnosti, ověření mezních parametrů
  • Dlouhodobá měření - detailní měření v horizontu hodin, dnů, týdnů, testování stability komunikace

Testy přizpůsobené mobilním sítím na lokálních tratích:
  • Testy propustnosti pomocí protokolu TCP (konfigurovatelné parametry (velikost paketu, výchozí velikost okna) včetně počtu souběžných toků, konfigurovatelné posloupnosti testů, volba varianty TCP protokolu Reno, Cubic nebo BBR, vyhodnocení propustnosti a zpoždění ve smyčce, záznam změn velikosti okna a počtu retransmisí)
  • Testy propustnosti pomocí protokolu UDP ( ověření minimální propustnosti a stability, vyhodnocení zpoždění RTT a jeho kolísání, vyhodnocení ztrátovosti paketů PLR, měření definovaným profilem rychlosti - konstantní rychlost, schody, dávky, pila a další složitější časové průběhy, emulace toků na základě předdefinovaných charakteristik nebo ze záchytu dat)
  • Kombinované testy pomocí protokolu TCP+UDP se speciálně sestavenými scénáři pro měření na lokálních tratích
  • Záznam aktuální polohy (souřadnice GNSS)
  • Záznam parametrů radiového rozhraní a ID sítě

Založeno na platformě F-tester: https://f-tester.fel.cvut.cz/
Partneři projektu 
Hlavní řešitel: IXPERTA s.r.o. - https://www.ixperta.com/vyzkum/