Digitální technologie pro vzdělávání

Projekt usiluje o integraci nejnovějších a budoucích technologií do výuky na odborných školách a podporuje přechod do virtuálního výukového prostředí. Tím se zvýší motivace studentů i jejich zájem o další studium technických oborů a také se překonají omezení, která doposud přinášely konvenční formy digitálního vzdělávání.
Pro učitele vyvíjíme sadu nových softwarových nástrojů, které jim umožní snadno vytvářet vysoce pokročilý digitální vzdělávací obsah online. Studentům poskytneme sadu studijních materiálů s důrazem na takové pokročilé technologie, které dosud nebyly ve vzdělávání široce využívány (např. sférické video, stereo video, teleprezence atd.).
Rozvíjíme také kurzy MOOC jako zajímavou alternativu běžné výuky. Projekt má silný mezinárodní rozměr, a poskytuje tak studentům možnost získat zkušenosti z několika zemí EU.
Pro podporu hladkého zavedení digitálních online vzdělávacích nástrojů do běžné výuky připravujeme odpovídající metodiky pro moderní digitální online vzdělávání.
Projektové konsorcium tvoří 7 partnerských institucí ze 4 zemí EU. Projektoví partneři jsou zastoupeni institucemi odborného vzdělávání a technickými univerzitami.
Hlavními (nikoli však jedinými) příjemci výsledků projektu jsou studenti a učitelé středních odborných škol (v rámci řešitelského konsorcia i mimo něj). Ti se podílejí na vývoji výukových materiálů a provádějí jejich testování v reálné výuce. V rámci projektu budou organizovány virtuální stáže.
Máte-li zájem o získávání informací o průběhu projektu, dokončování jednotlivých výstupů a zahájení různých typů projektových aktivit (např. pilotního vyzkoušení), můžete se registrovat na stránce projektu – pošleme vám cca jednou za měsíc e-mail.
Partneři projektu 
  • Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical engineering, Department of Telecommunication Engineering
  • Vocational College of Information Studies and Vocational School of Electrotechnics, Multimedia and Informatics
  • Slovak University of Technology in Bratislava, Institute of Multimedia Information and Communication Technologies
  • Vocational and technical secondary school of information technology
  • Univerza v Mariboru
  • Srednja Elektro-Racunalniska Sola Maribor
  • Technical University of Catalonia
Řešitel na ČVUT: 
Obrázek uživatele zeman
Ing.
Tomáš
Zeman
, Ph.D.