Vývoj sondy pro preventivní ochranu IoT zařízení před pokusy o jejich převzetí

Cílem projektu je vyvinout a realizovat sondu, včetně SW příslušenství, pro preventivní ochranu zařízení v Internetu věcí před pokusy o jejich převzetí. Navržená sonda umožní zvýšit bezpečnost a spolehlivost provozu zařízení připojených k Internetu věcí či zařízení užitých k řešení úkolů v konceptu Průmysl 4.0, tedy i zařízení, která k tomuto účelu nebyla původně koncipována. S aplikovanou sondou bude možné bezpečně využívat stávajících zařízení a infrastruktur, které lze jen těžko s ohledem na investiční možnosti vyměnit ihned za nové. Svými přínosy řešení přispěje či dokonce umožní rozvoj nových typů bezpečných služeb v koncepci Internetu věcí, a to jak v prostředí průmyslových či privátních aplikací, energetice či dokonce aplikací v oblasti inteligentních měst.

Projekt TJ01000182/Vývoj sondy pro preventivní ochranu IoT zařízení před pokusy o jejich převzetí je řešen s finanční podporou TA ČR.

Partneři projektu 
  • ČVUT v Praze, FEL, Katedra telekomunikační techniky