Naše projekty

Naše projekty

Výzkum a vývoj kompozitních textilních materiálů určených k ochraně člověka a zařízení před vysokofrekvenčním elektromagnetickým zářením na principu zeslabení a odstínění zdrojů vysokofrekvenčních signálů.Cílem projektového záměru je provést...
Hlavním cílem projektu je kompletní vývoj systému pro přenos dat po energetických vedeních vysokého napětí. Stávající přenosové systémy mají nevyhovující přenosovou kapacitu a dosah. V rámci projektu budou zkoumány nové způsoby využití silových...
Cílem tohoto projektu je zásadní inovace studijního programu a zvýšení odbornosti pedagogických pracovníků VOŠ žadatele (Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky). Tohoto cíle hodláme dosáhnout klíčovými aktivitami:...
Každá společnost je pouze tak dobrá, jak se dokáže postarat o své zejména handicapované spoluobčany. Cílem projektu „Pokročilá navigace nevidomých“ je návrh navigace pro nevidomé s využitím GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO, …) systémů a mobilních...
Projekt byl zaměřen na implementaci multimediálních konferencí využívajících technologii HTML5/WebRTC s inteligentním řízením aktuálně dostupné přenosové rychlosti a možností připojení jednak účastníků z veřejné telefonní sítě, jakož i účastníků...
Průmyslové a jim podobné aplikace budou klást stále vyšší nároky na přenos a zpracování dat vysokými rychlostmi se zvýšenou bezpečností a spolehlivostí. Projekt přinese nové přístupy pomocí kombinace různých komunikačních kanálů a mezivrstvové...
Cílem projektu je vytvořit systémové nástroje pro popularizaci výsledků výzkumu a vývoje pro studenty a žáky. Pomocí přednáškových cyklů, systémových propagačních aktivit VaV a popularizačních cyklů, dnů otevřených dveří, audiovizuální tvorby, e-...
Vývoj zařízení pro přenos a zpracování dat vysokými rychlostmi se zvýšenou bezpečností a spolehlivostí ve vnitřních i venkovních podmínkách a ve vozidlech i za pohybu, např. pro nasazení v extrémních podmínkách, jakými mohou být zásahy IZS či jiných...
Dvouletý projekt je zaměřen na popularizaci výzkumu a vývoje mezi studenty bakalářských studijních programů VŠPJ a žáky vybraných středních škol, dále na systematické vzdělávání pracovníků VŠPJ v oblasti metodiky výzkumu a vývoje, jejich...
Cílem projektu HeRo je zpracovat návrh a realizovat mobilní terminál - robota - dohlížejícího na člověka, tedy terminál samostatně kontrolující životní funkce nositele a komunikující s domácím centrem, lékařským centrem a nouzovým centrem první...

Stránky