Naše projekty

Naše projekty

Průmyslové a jim podobné aplikace budou klást stále vyšší nároky na přenos a zpracování dat vysokými rychlostmi se zvýšenou bezpečností a spolehlivostí. Projekt přinese nové přístupy pomocí kombinace různých komunikačních kanálů a mezivrstvové...
Cílem projektu je vytvořit systémové nástroje pro popularizaci výsledků výzkumu a vývoje pro studenty a žáky. Pomocí přednáškových cyklů, systémových propagačních aktivit VaV a popularizačních cyklů, dnů otevřených dveří, audiovizuální tvorby, e-...
Vývoj zařízení pro přenos a zpracování dat vysokými rychlostmi se zvýšenou bezpečností a spolehlivostí ve vnitřních i venkovních podmínkách a ve vozidlech i za pohybu, např. pro nasazení v extrémních podmínkách, jakými mohou být zásahy IZS či jiných...
Dvouletý projekt je zaměřen na popularizaci výzkumu a vývoje mezi studenty bakalářských studijních programů VŠPJ a žáky vybraných středních škol, dále na systematické vzdělávání pracovníků VŠPJ v oblasti metodiky výzkumu a vývoje, jejich...
Cílem projektu HeRo je zpracovat návrh a realizovat mobilní terminál - robota - dohlížejícího na člověka, tedy terminál samostatně kontrolující životní funkce nositele a komunikující s domácím centrem, lékařským centrem a nouzovým centrem první...

Stránky