Laboratoře

 • 5Gmobile

  Laboratoř 5Gmobile je zaměřena na výzkum v oblasti jak současných, tak především budoucích mobilních sítí páté generace a vznikajících bezdrátových technologií a standardů. Více na http://www.5gmobile.eu/
 • Laboratoř číslicové techniky (812)

  Slouží k praktické výuce pro několik předmětů zabývajících se konstrukcí a návrhem číslicových a mikroprocesorových prvků a systémů. (zobrazit podrobnosti)
 • Laboratoř elektromagnetické kompatibility (910)

  Slouží pro praktickou výuku předmětu Elektromagnetická kompatibilita v teleinformatice. (zobrazit podrobnosti)
 • Laboratoř přenosové techniky (710)

  Obsahuje funkční vzorky digitálních přenosových systémů. (zobrazit podrobnosti)
 • Laboratoř širokopásmových komunikací (714)

  Podporuje praktickou výuku několika předmětů zaměřených na přenosové cesty a přenos dat. (zobrazit podrobnosti)
 • Laboratoř sítí a elektronických komunikací (703)

  Moderní klimatizovaná laboratoř s 24 pracovišti (20 míst pro studenty, 1 pro učitele, 3 ve výzkumné části). Určena pro laboratorní měření, výuku, semináře, projektovou a výzkumnou práci (interní i externí), přípravu kvalifikačních prací, zkoušky. (zobrazit podrobnosti)
 • Laboratoř síťových technologií a SDN (606)

  Laboratoř je testovacím polygonem pokročilých síťových technologií. Zahrnuje i pracoviště výzkumné skupiny softwarově definovaných sítí SDN - viz http://www.sdnlabs.cz
 • Výzkumné a vývojové centrum pro mobilní komunikace (505)

  Je určeno pro výzkum, vývoj a testování aplikací, umožňuje rozšíření a zkvalitnění laboratorní výuky na katedře telekomunikační techniky v oblasti mobilních komunikací. (zobrazit podrobnosti)