Plán akcí a přednášek k oslavám 50. výročí Katedry telekomunikační techniky

Přednášky on-line a webináře

Připravili jsme pro zájemce volný cyklus přednášek a webinářů na aktuální a průřezová témata. Jsou dostupné pro širokou veřejnost (anonymní přístup pomocí webového prohlížeče v režimu host) na odkazech níže (a to i offline po proběhnutí akce - viz https://www.youtube.com/playlist?list=PLQL6z4JeTTQmXhgkX0tVaa_irPEzoG93L).

 • 17.05.2021 (14:30-15:45) – Vývoj sektoru telekomunikací – přednáška k příležitosti Světového dne telekomunikací a informační společnosti (Z. Brabec) – viz odkaz, též https://youtu.be/Bbuw7hWbArc
 • 09.03.2021 (9:15-10:45) – Měření v telekomunikacích včera a dnes – od analogových měření, přes digitální protokolové analyzátory k SW definovaným nástrojům a testování QoE (J. Vodrážka) – viz odkaz, též https://youtu.be/Y13ITg7IrHo
 • 23.03.2021 (9:15-10:45) – Testování parametrů přípojek k Internetu NGA a VHCN – parametry a měřicí metody, aktuální metodiky dle ČTÚ a BEREC (J. Vodrážka) – viz odkaz, též https://youtu.be/8XckPa4iRF8
 • 06.04.2021 (9:15-10:45) – Měření parametrů datové komunikace v mobilních sítích – parametry a měřicí metody, měření za jízdy – drive testy (J. Vodrážka, a Z. Kocur) – viz https://youtu.be/NgZVKcGitUs

Záznamy z dalších tematických akcí:

 • Virtuální laboratoř pro výuku síťových technologií a kybernetické bezpečnosti – jak nahradit reálnou laboratoř on-line výukou. Seznámení s konceptem virtuální laboratoře spojené s praktickou ukázkou (J. Burčík) – viz odkaz

Seznam průběžně doplňujeme. Plánujeme akce zaměřené např. na sítě 5G, IoT. Těšíme se na vaši hojnou účast!!

Další akce související s oslavami 70. výročí vzniku Fakulty elektrotechnické jsou k dispozici na stránkách FEL.

Tematická videa

 • Laboratoř 5G mobile - https://youtu.be/CvB3ZTAychs - více informací na http://5gmobile.fel.cvut.cz
 • Technologie Internetu věcí (IoT) - https://youtu.be/kM_r2geLrwQ - nová specializace SIT - https://youtu.be/d4Uqy2nrVjY
 • Měření připojení k internetu - F-Tester - https://youtu.be/dZMYp0WE2Mg - více informací na https://f-tester.fel.cvut.cz
 • Reportáž z úspěšné prázdninové akce FEL_Camp 2020 - https://youtu.be/00xAAq2W31k

 • Vznik a historie katedry

  Nový vysokoškolský zákon č. 58/1950 Sb., O vysokých školách, jehož účinnost byla od 3. 6. 1950, umožnil na přechodnou dobu vytvoření Vysoké školy elektrotechnického inženýrství patřící do svazku škol sdružených v ČVUT.

  Prováděcí předpis k již přijatému zákonu byl vydán až 2. 10. 1951 s účinností od 1. 11. 1951 jako zákon č. 80/1951 Sb., O organizačních změnách na vysokých školách. Tento zákon změnil původní názvy dřívějších vysokých škol jejich zmodernizováním, ev. jejich odborným specifikováním. Dle § 6 odst. 1 uvedeného zákona bylo České vysoké učení technické v Praze tvořeno fakultami: inženýrského stavitelství, architektury a pozemního stavitelství, strojní, elektrotechnickou, zemědělskou a lesnickou, speciálních nauk a hospodářských věd. Ze sedmi vysokých škol dříve sdružených v ČVUT bylo vytvořeno sedm fakult ČVUT, které se dále dělily na katedry sdružující jednotlivé dosavadní ústavy.

  Datum 1. 11. 1951 stanovuje konec právní existence Vysoké školy elektrotechnického inženýrství. Od toho dne se datuje právní užívání názvu Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze. Fakulta elektrotechnická ČVUT byla právním nástupcem Vysoké školy elektrotechnického inženýrství při ČVUT.

  Na nové fakultě byla vytvořena Katedra sdělovací elektrotechniky, která sdružovala více ústavů.

  Vedoucí katedry: Prof. Ing. Dr. Josef Stránský (1951 – 1953)

  V roce 1953 ze tří původních ústavů katedry:

  • Ústav teoretické a experimentální sdělovací elektrotechniky – Prof. Ing. Dr. František Rieger
  • Ústav spojovací techniky – Prof. Ing. Otakar Klika
  • Ústav dálkových spojů – Prof. Ing. Dr. Karel Elicer

  byla zřízena Katedra sdělovací elektrotechniky po vedeních.

  Vedoucí katedry:

  • Prof. Ing. Otakar Klika (1953 – 1962)
  • Prof. Ing. Dr. Karel Elicer (1962 – 1970)

  Ve školním roce 1955/1956 zastával funkci děkana Prof. Ing. Dr. Karel Elicer.
  Ve školním roce 1969/1970 byla původní katedra rozdělena a byly zřízeny dvě katedry:

  • Katedra přenosové techniky
   Vedoucí katedry: Prof. Ing. Dr. Karel Elicer (1970 – 1971)
  • Katedra spojovací techniky
   Vedoucí katedry: Prof. Ing. Otakar Klika (1970 – 1971)

  Ve školním roce 1971/72 byly opětovně sloučeny obě katedry a katedra přijala nový název:

  Katedra telekomunikační techniky

  Vedoucí katedry:

  • Doc. Ing. Václav Sobotka, CSc. (1971 – 1979)
  • Prof. Ing. Václav Sobotka, CSc. (1979 – 1990)

  Byly vytvořeny dva kabinety:

  • Kabinet přenosové techniky – vedoucí Doc. Ing. Václav Sobotka, CSc. (1971 – 1976)
  • Kabinet spojovací techniky – vedoucí Doc. Ing. Josef Prchal, CSc. (1971 – 1976)

  Ve školním roce 1976/1977 bylo zrušeno dělení na kabinety.

  Vedoucí katedry:

  • Doc. Ing. Jiří Sýkora, CSc. (1990 – 1997)
  • Prof. Ing. Boris Šimák, CSc. (1997 – 2017)
  • Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. (2018 – dodnes)

  Zastupující vedoucí katedry: Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. (2007 – 2011)

  V letech 2007 – 2011 zastával funkci děkana Prof. Ing. Boris Šimák, CSc.


  Text napsal Ing. Miroslav Vondrák, CSc.


  Zde najdete pokračování 50. let vzpomínek pamětníka M. Vondráka

  100. výročí výuky telekomunikací na ČVUT
  Přetištěno z časopisu Sdělovací Technika 8/2011 se souhlasem redakce.

  Rozbor historie vzniku Vysoké školy elektrotechnického inženýrství jako součásti ČVUT v Praze
  Přetištěno z časopisu Hospodářské dějiny Economic history 30/1- 2015 se souhlasem redakce.