Univerzální radiová gateway pro IP komunikaci v dispečerských systémech

Projekt je zaměřen na výzkum nových způsobů koexistence různých komunikačních systémů, optimalizaci komunikačních protokolů a vývoj univerzální integrační IP Radiové Gateway pro implementaci do komplexního integračního nebo dispečerského systému, včetně unifikovaného přenosu hlasu a dat v komunikačních kanálech pro interní a externí subsystémy (komunikační, bezpečnostní, informační, atd.). Projekt obsahuje vývoj progresivní systémové architektury při respektování komunikačních principů a pravidel radiové sítě (radiové komunikační protokoly různých systémů) aplikovaných na interní procesy a architekturu přístupového bodu (unifikace přístupového bodu) a jeho SW vybavení.
Partneři projektu 
  • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • TTC Telekomunikace