Publikace

V rámci řešení projektů výzkumu a vývoje publikují naši odborníci články v mezinárodních časopisech, příspěvky na prestižních konferencích, píší odborné knihy i vysokoškolská skripta. Aktuální publikace naleznete na stránkách fakulty. Seznam je průběžně aktualizován. Na tomtéž webu je také umístěn souhrn všech publikací za poslední roky.