Podpora učitelům

Projekt je zaměřen na tvorbu a ověření programů pro učitele cizích jazyků na středních odborných školách a učilištích. Výstupem projektu budou proškolení pedagogičtí pracovníci tak, aby byli schopni efektivně využívat potenciál každého žáka k jeho kompetenčnímu rozvoji. Dalším výstupem projektu bude soubor interaktivních učebních materiálů - interaktivní učebnice pro efektivní výuku.

Cílem projektu je zefektivnit výuku cizích jazyků v odborných školách tak, aby byli žáci připraveni nejen na maturitní zkoušku, případě u učilišť na závěrečnou zkoušku, ale především pro komunikaci v rámci své dané studované odbornosti pro vstup na trh práce. Bude vytvořeno celkem 54 ucelených programů. Studijními a didaktickými oporami programů budou digitální materiály - interaktivní učebnice pro výuku odborného cizího jazyka pro jednotlivé obory vzdělání.

Zároveň je cílem projektu tvorba a ověření programu pro učitele cizích jazyka na středních odborných školách a učilištích. Vytvořené programy povedou k osvojení efektivních metod výuky a získání kompetencí pro výuku odborného cizího jazyka. Cílem je také proškolení učitelů cizích jazyků pro výuku odborného cizího jazyka tak, aby byli schopni vzdělávat každého žáka k co nejlepšímu využívání jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí potřebných pro vstup na trh práce.

Partneři projektu 
Projekt Podpora učitelům CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286 je realizován:

  • MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.
a partnery projektu
  • Vyšší odborná škola informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky
  • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická