RSTN - Radio for Smart Transmission Networks

Cílem projektu je aplikovat a ověřit poslední výsledky výzkumu v oblasti pokročilých metod zpracování signálu a navrhnout optimální řešení fyzické vrstvy pro novou generaci bezdrátových systémů pro komunikaci na velké vzdálenosti v podmínkách NLOS (Non Line Of Sight). Předkládaný projekt je zacílen na oblast radiových průmyslových komunikačních sítí, které pracují za podmínek, kde stávající sítě typu 3G, LTE či WiMAX nemohou uspokojivě zajistit dobré provozní parametry.
Partneři projektu 
  • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • RACOM