Přenosová média a systémy

  • Kvalitativní parametry (QoS a QoE)

    Hodnocení kvalitativních parametrů přenosového prostředí na fyzické i vyšších vrstvách komunikace. Metodiky hodnocení kvality telefonních a datových služeb, zvláště pro paketové sítě.
  • Komunikace po silnoproudých vedeních (PLC, BPL)

    Modelování parametrů silnoproudých vedení na úrovni nízkého a vysokého napětí, optimalizace topologie a metod přenosu pro úzkopásmové i širokopásmové systémy.
  • Plně optické systémy a sítě (OTH, OBS, OPS)

    Systémy s vlnovým multiplexem, optickými zesilovači, optickými vydělovacími multiplexory, optickým přepínáním paketů a dávek paketů. Modelování a měření parametrů optických vláken v páteřní síti, kompenzace disperze, využití vícestavových modulací.
  • Přístupové sítě metalické a optické (xDSL, FTTx)

    Modelování a měření parametrů metalických vedení a optických vláken v poslední míli. Optimalizace topologie a metod přenosu u digitálních účastnických přípojek, pasivních optických sítí (PON) i sítí hybridních.