Reference

  • Spolupráce s průmyslovými podniky je přirozenou součástí výzkumných projektů.
  • Spolupráce s průmyslem je naším klíčovým úkolem, viz např. položka Výzkumná centra.
  • Pro řešení požadavků průmyslu vzniklo již v roce 2001 RDC – Výzkumné a vývojové centrum pro mobilní komunikace (společná aktivita ČVUT a firem Vodafone a Ericsson).
  • Laboratoř pro vývoj a realizaci – LVR zajišťuje vývoj a výrobu vzorků, prototypů a malých sérií elektronických zařízení i diagnostiku elektronických zařízení.

Vybrané zakázky expertní činnosti řešené v uplynulých letech - zde uvádíme zejména činnosti vykonávané opakovaně a dlouhodobě či jinak významné z hlediska odborného profilu pracoviště:

  • Konzultační činnost pro Český telekomunikační úřad
  • Podpora rozvoje ICT sítí Pražské energetiky
  • Komunikační systém pro českou antarktickou stanici Johanna Gregora Mendela (ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně)
  • Měření a hodnocení parametrů sdělovacích kabelů pro společnost PRAKAB
  • Měření a vyhodnocení pokrytí průmyslových areálů v ČR a Velké Británii bezdrátovými sítěmi pro společnost Yusen Logistics
  • E-Scribe - transkripce řeči pro sluchově postižené osoby, nasazeno u poskytovatelů služeb v různých odvětvích (Vodafone, ČSOB)