Univerzální bezpečnostní platforma pro budovy, infrastrukturu a průmysl

Výstupem projektu bude nový software v podobě softwarové platformy. Architektura nové platformy bude poskytovat možnost volby a flexibilitu změny výsledných funkcionalit. To umožní zákazníkovi podrobnou volbu požadované sady funkcionalit včetně např. napojení na systémy operačního řízení HZS ČR, čímž bude platforma přizpůsobena na míru daným podmínkám užití.

Hlavním cílem projektu je software v podobě nové univerzální a modulární, bezpečnostní, softwarové platformy umožňující integraci nejrůznějších bezpečnostních technologií, propojení se systémy operačního řízení HZS ČR a implementaci standardů kybernetické bezpečnosti včetně propojení se SIEM.
Partneři projektu 
Hlavní řešitel: Colsys s.r.o
Další řešitel: RCS Kladno, s.r.o.

Projekt je podpořen z OPPIK program Aplikace - Výzva VII. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Doba řešení projektu: 2020-22