Inovace, praktické zkušenosti a atraktivita ve vzdělávacích programech pro VOŠ

Cílem tohoto projektu je zásadní inovace studijního programu a zvýšení odbornosti pedagogických pracovníků VOŠ žadatele (Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky).

Tohoto cíle hodláme dosáhnout klíčovými aktivitami:

  • inovace studijního programu: zařazení nových špičkových projektových a laboratorních úloh
  • transfer znalostí y VŠ na VOŠ: výuka ve specializovaných laboratořích partnera projektu, externí zadávání a vedení kvalifikačních prací, příprava zadání projektových úloh, tvorba manuálů pro projektové úlohy, konzultační semináře nad projektovými úlohami
  • stáže studentů a pedagogů VOŠ v zahraničním výzkumném a vývojovém centru NGNLAB
  • vzdělávání pracovníků VOŠ: příprava specializovaných seminářů pro učitele VOŠ, realizace těchto seminářů
Partneři projektu 
  • České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky, Praha 9