Výzkum a vývoj komunikačních zařízení nové generace pro přenosy po energetických vedeních vysokého napětí

Hlavním cílem projektu je kompletní vývoj systému pro přenos dat po energetických vedeních vysokého napětí. Stávající přenosové systémy mají nevyhovující přenosovou kapacitu a dosah. V rámci projektu budou zkoumány nové způsoby využití silových vedení pomocí pokročilých metod modulace, kódování i vazby sdělovacího signálu do vedení.Novost spočívá především v aplikaci nové koncepce přenosu dat do struktury energetických vedení vysokého napětí a jejich zapojení do sítí Smart Grid. Řešení bude mít významný dopad na zvýšení stability celé energetické sítě tím, že umožní její komplexní pružné řízení.
Partneři projektu 
  • ModemTec, s.r.o.
  • ČVUT v Praze (koordinátor projektu)