Výzkum a vývoj bezpečných a spolehlivých komunikačních síťových zařízení pro podporu rozvodu elektrické energie a dalších kritických infrastruktur

Komunikační technologie jsou nezbytnou součástí energetických sítí a jejich úloha stoupá se zvyšujícím se podílem obnovitelných zdrojů, zajištění ostrovního a nouzového provozu při výpadcích a dalších funkcích inteligentní sítě Smart Grid. Používání paketově orientovaných technologií a propojování sítí má za následek nebezpečí kybernetických útoků. Budou modelovány, zkoumány, navrženy a testovány bezpečné a spolehlivé komunikační systémy pro podporu energetických i jiných sítí.
Partneři projektu 
  • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • TTC Telekomunikace