Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace

Průmyslové a jim podobné aplikace budou klást stále vyšší nároky na přenos a zpracování dat vysokými rychlostmi se zvýšenou bezpečností a spolehlivostí. Projekt přinese nové přístupy pomocí kombinace různých komunikačních kanálů a mezivrstvové spolupráci, díky které dojde k optimalizaci činnosti provozovaných aplikací. Budou vyvinuty nové algoritmy pro optimální využití přenosových cest. Výstupem budou prototypy zařízení pro následnou sériovou výrobu a komplexní řešení pro komerční využití.
Partneři projektu 
  • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • CertiCon