Integrace WebRTC technologie se stávajícími video a audio konferenčními systémy

Projekt byl zaměřen na implementaci multimediálních konferencí využívajících technologii HTML5/WebRTC s inteligentním řízením aktuálně dostupné přenosové rychlosti a možností připojení jednak účastníků z veřejné telefonní sítě, jakož i účastníků využívajících video a/nebo audio konferenčních systémů. Cílem projektu bylo navrhnout a vyvinout konferenční modul na bázi otevřeného zdrojového kódu (open source), který bude integrovaný s vybraným komunikačním programem typu Asterisk. Základem navrženého modulu je možnost propojit několik uživatelů najednou, kde každý uživatel může používat různé typy koncových zařízení (notebook, mobilní telefon, atd.). Dále byl implementován mechanismus pro měření počáteční dostupné přenosové rychlosti, který umožňuje ad-hoc nastavit kvalitu přenosu a použitých kódovacích schémat pro každého účastníka připojeného do konference.

Řešitel projektu: Ing. Robert Bešťák, Ph.D., ČVUT v Praze, FEL, Katedra telekomunikační techniky