Laboratoř sítí a elektronických komunikací (703)

Laboratoř má kompletní síťovou infrastrukturu (připojení optickými vlákny i metalickými symetrickými páry ke každému místu laboratoře), která je propojená s ostatními laboratořemi katedry, Internetem, CATV; disponuje rozvodem DVB-S, DVB-T. K dispozici videokonferenční vybavení, interaktivní tabule, dvojice datových projektorů, inteligentní ovládání učebny, ozvučení, dohledový a bezpečnostní systém. Přístrojové vybavení je standardní: univerzální přístroje pro měření elektrických veličin, digitální osciloskopy, programovatelné generátory průběhů a funkcí, spektrální analyzátory, počítače, speciální měřicí a dignostické přístroje.
Laboratoř je určena jak pro školní využití, tak k pronájmu. V laboratoři se v současné době vyučuje 12 předmětů v zimním a 9 předmětů v letním semestru (bakalářská, magisterská i doktorská etapa studia).
S dotazy se můžete obrátit na správce laboratoře (Tomáš Zeman).