Laboratoř elektromagnetické kompatibility (910)

Laboratoř elektromagnetické kompatibility (EMC) slouží pro praktickou výuku předmětu Elektromagnetická kompatibilita v teleinformatice. Obsahuje též stíněnou komoru, umožňuje standardní měření rušivých napětí, orientační měření rušivých polí a soubor základních testů elektromagnetické odolnosti. Pro účely praxe je již několik let využívána zejména pro EMC předběžná měření, testování a dodatečné odrušování teleinformatických zařízení.