Laboratoř širokopásmových komunikací (714)

Laboratoř širokopásmových komunikací podporuje praktickou výuku několika předmětů zaměřených na přenosové cesty a přenos dat. Obsahuje zakončení metalických a optických kabelů, propojení optickým kabelem s výpočetním centrem ČVUT (155 Mbit/s), soubor příslušných diagnostických zařízení, experimentální síť LAN, základní prvky pro technologie rozlehlých datových sítí (ATM) a přijímací satelitní stanici pro účely distančního vzdělávání. Je využívána jako základní učebna pro přípravu lektorů lokálních a regionálních CISCO Networking Academy i vlastní výuku čtyřsemestrového programu lokální CISCO Networking Academy a rovněž k testování síťových prvků, programového vybavení a kompatibility teleinformatických zařízení různých výrobců.