Laboratoř číslicové techniky (812)

Laboratoř číslicové a mikroprocesorové techniky slouží k praktické výuce pro několik předmětů zabývajících se konstrukcí a návrhem číslicových a mikroprocesorových prvků a systémů. Umožňuje realizovat komplexní řetězec od teoretického návrhu, přes technickou realizaci až k ověření vlastností měřením či modelováním funkcí. Kromě didaktického vybavení je součástí laboratoře i aplikační pracoviště. V laboratoři je instalována bezdrátová síť LAN od firmy BreezCom. Je velmi dobře vybavena moderní měřicí technikou. Slouží jak pro potřeby testování součástek a logických obvodů, tak i pro realizaci semestrálních a diplomních projektů.