Internet věcí a Auto ID

 • Technologie radiofrekvenční identifikace (RFID a NFC)

  Plánování a realizace vývoje systémů automatické identifikace, laboratorní a lokální měření parametrů RFID a NFC tagů a čtecích zařízení, analýza koexistence systémů, bezpečnostní aspekty.

 • Elektronická výměna dat (EDI)

  Metodiky v oblasti standardů EDI komunikace, podpora při zavádění nebo rozšiřování EDI komunikace.
 • M2M komunikace

  Návrh a realizace automatizovaných systémů, analýza hardwarové konstrukce a komunikačních protokolů, měření funkčnosti a odolnosti zařízení.

 • Senzorové sítě

  Návrh, měření a optimalizace struktur realizujících senzorové sítě.
 • Kooperativní systémy

  Návrh a realizace komunikačních technologií pro kooperativní systémy, stanovení technických a výkonnostních parametrů pro jednotlivé aplikace, např. realizace v rámci Smart Cities.