Cloud computing

 • Aplikace cloudu

  Mobilní cloud, zpracování velkých dat v cloudu (Big Data), sdílené a interaktivní aplikace v cloudu.
 • Rozdělení zátěže v cloudu

  Nové metody pro optimální rozdělení výpočetní a komunikační zátěže mezi klientské zařízení (smartphone, tablet) a vzdálené centrum, optimalizace rozdělení zátěže mezi jednotlivými výpočetními jednotkami.
 • Architektura a protokoly datových center

  Nové komunikační protokoly a technologie pro datová centra, optimalizace energetické bilance.
 • Zpoždění a propustnost komunikace v cloudu

  Vývoj a výzkum metod modelující a optimalizující zpoždění a propustnost při komunikaci se vzdálenými aplikacemi v cloudu, hodnocení kvality služby cloudu.
 • Ochrana dat v cloudu

  Vývoj a výzkum metod umožňujících práci s daty ve vzdálených úložištích (de-duplikace, operace, vyhledávání) a zároveň zajišťujících přiměřenou ochranu (homorfní šifrování aj.).