Digitální zpracování signálu

 • Aplikace číslicových signálových procesorů a mikrokontrolerů

  Energeticky efektivní implementace algoritmů číslicového zpracování signálů na číslicových signálových procesorech, zejména TI TMS320C6x a dále na vícejádrových mikrokontrolerech, např. Parallax a XMOS.
 • Metody návrhu číslicových filtrů a vývoj nových algoritmů

  Návrh optimálních číslicových filtrů s konečnou impulsní odezvou se stejnoměrným zvlněním, řešení aproximace a vývoj analytických postupů pro návrh filtrů a to jak jednorozměrných, tak vícerozměrných.
 • Číslicové zpracování obrazu a videosignálu

  Zpracování jak statického obrazu, tak sekvencí obrazů, zejména za účelem vylepšování obrazu, odstranění šumu a rušivých vlivů; kompresní algoritmy pro ztrátovou a bezeztrátovou kompresi.
 • Číslicové zpracování signálu, komprese signálu

  Zpracování jednorozměrných signálů pro použití v telekomunikacích, zejména zpracování řečových a akustických signálů, např. potlačení ozvěny a hluku, potlačeních rušivých složek v signálech a kompresi signálu.