Bezpečnost

 • Zabezpečení telekomunikačních zařízení

  Analýza, návrh a implementace bezpečnostních mechanismů jak pro klasické telefonní ústředny, tak pro softvérové ústředny.
 • Zabezpečení všesměrové a vícesměrové komunikace (broadcast a multicast)

  Analýza, návrh a implementace bezpečnostních mechanismů jak pro klasické telefonní ústředny, tak pro softvérové ústředny.
 • Testování odolnosti a ochrana před DoS a DDoS útoky

  Testy datovým tokem až 10 Gbit/s, analýza, modelování a rozpoznání vzorců DoS a DDoS útoků v síti, výzkum a testování nových metod pro ochranu klíčových zařízení v síti (např. SIP server).
 • Penetrační testování IS

  Etický hacking pro vyhledávání chyb v informačních systémech s následnými průniky na základě požadavků zákazníka.
 • Metody filtrace závadného obsahu

  Výzkum a vývoj efektivních metod rozpoznání a flitrace závadného obsahu v síťovém provozu (Deep-Packet Inspection aj.)
 • Ochrana a sdílení důvěrných dat

  Výzkum a vývoj metod umožňující sdílení šifrovaných či upravených důvěrných dat (např. topologie sítě, záznamy síťového provozu) mezi více entitami a provádění operací nad nimi (např. vyhledávání).
 • Fyzická bezpečnost a elektronické zabezpečovací systémy (EZS)

  Návrh systémů pro technická, organizační a režimová opatření s cílem zabránit neoprávněnému užívání, poškození, zničení či zcizení hmotného a nehmotného majetku, nebo opatření směřující k zajištění bezpečnosti osob.