50 let katedry telekomunikační techniky – změna je život

Dalo by se říci, že za 50 let existence katedry telekomunikační techniky se změnilo téměř vše. Zejména přelom milénia a začátek 21. století přinesl množství zásadních změn s dramatickými dopady na VŠ i katedru telekomunikační techniky v mnoha směrech:

Výuka

 • dochází k transformaci studia z 5letého inženýrského studia na studium strukturované (3leté bakalářské a 2leté magisterské)
 • na FEL dochází k zavedení řady relativně samostatných studijních programů místo původního jednoho – „Elektrotechnika a informatika“ se samostatným oborem „Telekomunikační technika“ (obory zanikají, protože novela vysokoškolského zákona místo nich zavádí „specializace“)
 • výuka telekomunikací je zahrnuta do studijního programu „Komunikace, multimédia a elektronika“ (magisterská specializace „Sítě elektronických komunikací“), později „Elektronika a komunikace“ (specializace „Komunikační systémy a sítě“, později „Komunikační sítě a internet“ a „Mobilní komunikace“) – https://ek.fel.cvut.cz
 • výuku sítí také zajišťujeme a garantujeme pro studijní program „Softwarové inženýrství a technologie“ v zaměření „Síťový specialista“, později i specializaci „Technologie internetu věcí“ – https://sit.fel.cvut.cz
 • později dochází též k transformaci doktorského studia, kdy místo studijního programu „Elektrotechnika a informatika“ a oboru „Telekomunikační technika“ vzniká studijní program „Elektrotechnika a komunikace“ se specializací „Telekomunikační technika“

Praktické fungování a ekonomická realita

 • vysoká škola již není klidné místo pro bádání a výuku nové generace odborníků; je nutné shánět finance na zajištění provozu, získávat projekty, studenty, vzrostla i administrativní zátěž ve všech směrech
 • veškeré příjmy jsou výkonově podmíněny, a to objemem výuky, publikační činností, získanými grantovými prostředky a zakázkami z průmyslu
 • objem prostředků za výuku tvoří pouhou čtvrtinu zdrojů, cca polovinu tvoří grantové projekty a čtvrtinu zakázky z průmyslu a smluvní výzkum
 • katedra je značně autonomní jednotka, která musí zajistit obrovské množství různorodých činností od administrativy (evidence majetku, knihovna, objednávky, evidence publikační činnosti, organizace státnic aj.) přes výuku, provoz laboratoří, učeben a jejich vybavení, vědu a výzkum, po získávání grantů a zakázek z průmyslu, propagaci výstupů i studijních programů a komercializaci vyvinutých řešení (prodeje licencí patentů apod.), což s sebou nese značné nároky na organizaci, řízení, lidské zdroje a režijní prostředky; mimoto je třeba vytvářet finanční rezervy na překlenutí období s nižší úspěšností v projektové činnosti

Vývoj oboru

 • digitalizace proniká do všech činností života, komunikace se stává součástí takřka všech elektronických zařízení, přístrojů a strojů; telekomunikace a internet už nejsou nic nového a překvapivého, je to běžná věc, komodita
 • dochází ke sjednocení komunikace na jednotnou platformu sítí nové generace (NGN) fungující na paketovém principu (rodina protokolu TCP/IP/Ethernet) včetně telefonie (VoIP) a videa (IPTV)
 • masivní rozvoj telekomunikací probíhá prostřednictvím expanze mobilních sítí (4G, 5G) a sítí internetu věcí (IoT); páteřní spoje přenášejí řádově Tbit/s a jednotlivé přípojky k internetu disponují rychlostí až Gbit/s podle vize budování gigabitové společnosti (přístupové sítě NGA a VHCN)
 • telekomunikační sítě jako pojem postupně mizí a zavádí se pojem „sítě elektronických komunikací“; podobně mizí „telefonní sítě“ a „telefonní služba“, která se nahrazuje „hlasovou službou“; telefon je nahrazen univerzálním mobilním terminálem
 • obor telekomunikací se stále více odpoutává od fyzické podstaty, elektroniky a HW a jeho těžištěm se stává SW vybavení v koncových aplikacích, síťových prvcích i v cloudu; dochází k prorůstání do oboru ICT (informační a komunikační technologie)
 • komunikační technologie umožnily vznik konceptů chytrých domů, budov a měst (Smart Home, Smart City), prorostly do energetiky (Smart Grid) a výrobních odvětví (Průmysl 4.0), do vzdělávání (e-learning), zdravotnictví (e-health), státní správy (e-government); do sebe integrovaly a dále umožňují rozvoj principů virtuální i rozšířené reality, strojového učení a umělé inteligence

Ze života katedry

Výlet na výjezdním soustředění katedry telekomunikační techniky na Temešváru (rok 2011)

Výjezdní soustředění katedry telekomunikační techniky na Temešváru (rok 2015)

Otevření Laboratoře pro výzkum a výuku mobilních sítí 6G (22. září 2021) – vstupujeme úspěšně do další dekády vývoje pracoviště (https://6gmobile.fel.cvut.cz)