Seznam kurzů

Informační den a setkání s lektory kurzů proběhne online 14.února, od 18.00, prostřednictvím MS Teams. Pro připojení použijte tento odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzI4ODhjY2UtOTBhMi00NmFlLT

Mistrovství v Linuxu II.

KDY: v týdnu od 21. února 2022, každé úterý od 17.00 hod., po celý semestr
KDE: učebna (bude upřesněna) / ON-LINE – v případě zhoršení pandemické situace
CENA: 2420 Kč - 19360 Kč (vč. DPH) viz níže

Přihláška: https://forms.office.com/r/ijYaLpgav3

Kurz Mistrovství v Linuxu II navazuje na výuku v předchozím semestru, prohlubuje probraná témata a je určen pro všechny nadšence a vývojáře a jeho cílem je naučit vás zvládat Linux na profesionální úrovni. Pod vedením legendárního hackera, pedagoga a znalce telekomunikačních sítí Pavla Trollera, se procvičíte od úplně základních dovedností až po skutečně náročné a složité činnosti. V kurzu nebudeme marnit čas různými GUI, zato se budeme soustředit na procvičování dovedností, které vás v budoucnu budou velmi dobře živit.

Rozsah kurzu 13 vyučovacích bloků (90 minut), tematický obsah kurzu je tento:

 • Ovládnutí příkazové řádky a jejího interpreteru – shellu
 • Zvládnutí uživatelských práv a administrace uživatelů
 • Vypínání a zapínání systému a procesů.
 • Síťové vlastnosti OS Linux, konfigurace sítě.
 • Kompilace software, GNU Toolchain, překlad jádra Linuxu.
 • Bezpečnost operačních systémů Unixového typu. Druhy útoků a obrana před nimi.
 • Linux v mobilních a embedded zařízeních, speciální distribuce - Android, OpenWRT

Kurz je určen primárně pro studenty středních a vysokých škol. Studentské slevy může využít pouze student, který aktuálně studuje v denním studiu na libovolné střední či vysoké škole.

Cena kurzu včetně DPH je následující:

 • 2 420 Kč – pro libovolného studenta SŠ či VŠ
 • 9 680 Kč – pro absolventy ČVUT
 • 19 360 Kč – pro všechny ostatní

POZNÁMKA: Kurz bude probíhat v učebně Katedry telekomunikační techniky, případě zhoršení pandemické situace je připravena výuka on-line.

Kontaktní osoby:
Jaroslav Burčík – burcik[zavinac]fel.cvut.cz, tel: 773 510 551
Pavel Troller – troller[zavinac]fel.cvut.cz

CompTia Pentest+

KDY: v týdnu od 21. února 2022, den výuky bude upřesněn na základě preferencí přihlášených, výuka probíhá
od 17.00 hod., po celý semestr
KDE: pouze ON-LINE s česky hovořícím lektorem
CENA: 6 000 Kč – 55 000 Kč (vč. DPH) viz níže

Přihláška: https://forms.office.com/r/ijYaLpgav3

CompTIA PenTest+ je nový semestrální kurz od společnosti CompTIA který, jak už název napovídá, bude o penetračním testování. Opět semestrální kurz a můžete se těšit jak na laby, tak i na instruktora z praxe, který bude látku přednášet v podobném formátu, jako je tomu u Cisco akademie.

Co se v kurzu naučíte:

 • Shromažďovat informace využitelné hackery k průniku
 • Provádět kontrolu zranitelností a analyzovat výsledky
 • Hledat slabiny systému na různých vrstvách ISO/OSI modelu (fyzická, síťová, aplikační)
 • Využívat ke shromažďování informací různých nástrojů a jejich automatizaci základními skripty (Bash, Python, Ruby, PowerShell)
 • Využívat osvědčené postupy pro psaní a zpracování zpráv vysvětlující doporučené strategie pro zmírnění odhalených zranitelností

Cenu kurzu zpřesníme týden před začátkem výuky dle počtu přihlášených. Tím, že je pro kurz nutné nakoupit laboratorní licence CompTIA cena kurzu roste nad rámec našich cen CCNA.

Pokud by se podařilo sehnat sponzora či alespoň jednoho firemního zákazníka, dokážeme ponechat akcepovatelnou cenu pro studenta (která je hluboce podnákladová). Snažíme se, aby cena pro studenta nepřekročila 6 000 Kč s DPH.

Orientační cena kurzu včetně DPH je následující:

 • 6 000 Kč – pro libovolného studenta SŠ či VŠ
 • 18 000 Kč – pro absolventy ČVUT
 • 55 000 Kč – pro všechny ostatní

Kontaktní osoby:
Jaroslav Burčík – burcik[zavinac]fel.cvut.cz, tel: 773 510 551

CCNA: INTRODUCTION TO NETWORKS

KDY: v týdnu od 21. února 2022, pravidelně 1x týdně v podvečerních hodinách, den a hodina výuky budou upřesněny na základě preferencí přihlášených
KDE: kurz je realizován pouze ON-LINE a to včetně vzdáleného přístupu do laboratoří pro praktické procvičování
CENA: 2 420 Kč – 19 360 Kč (vč. DPH) viz níže

Přihláška: https://forms.office.com/r/ijYaLpgav3

První ze série kurzů zaměřených na zvládnutí problematiky moderních počítačových sítí. Kurz seznamuje s architekturou, modely, protokoly a síťovými prvky, které propojují uživatele, zařízení, aplikace a data prostřednictvím internetu a moderních počítačových sítí, včetně adresování IP a základů sítě Ethernet.

 • Získáte vědomosti a dovednosti podstatné pro síťové techniky spravující malé a střední sítě v podnicích pod dohledem certifikovaného lektora z praxe.
 • Laboratoře jsou přístupné na dálku a umožňují simulaci probírané tématiky z domova.
 • Kurz je úvodí částí série Akademie kybernetické bezpečnosti.
 • Kurz je vedený v českém jazyce, studijní materiály jsou v anglickém jazyce.

Výukové bloky :

 1. Počítačové a komunikační sítě dneška, základy internetworkingu
 2. Úvod do problematiky protokolů, referenční model ISO/OSI
 3. Fyzická vrstva
 4. Linková vrstva a přepínání v síti Ethernet
 5. Protokoly a komunikace na síťová vrstvě,
 6. Základní konfigurace směrovače
 7. Adresování v síti IPv4
 8. Adresování v síti IPv6
 9. Rodina protokolů ICMP
 10. Transportní vrstva
 11. Aplikační vrstva
 12. Základy zabezpečení sítě
 13. Vytváření a správa malé sítě

Výukové bloky jsou doprovázeny praktickým cvičením v síťových simulátorech a virtualizované laboratoři kyberbezpečnostního polygonu.

Kurz je určen primárně pro studenty středních a vysokých škol. Studentské slevy může využít pouze student, který aktuálně studuje v denním studiu na libovolné střední či vysoké škole.

Cena kurzu včetně DPH je následující:

 • 2 420 Kč – pro libovolného studenta SŠ či VŠ
 • 9 680 Kč – pro absolventy ČVUT
 • 19 360 Kč – pro všechny ostatní

Kontaktní osoba:
Jaroslav Burčík, burcik[zavinac]fel.cvut.cz, tel: 773 510 551

CCNA: SWITCHING, ROUTING AND WIRELESS ESSENTIALS

KDY: v týdnu od 21. února 2022, pravidelně 1x týdně v podvečerních hodinách, den a hodina výuky budou upřesněny na základě preferencí přihlášených
KDE: kurz je realizován pouze ON-LINE a to včetně vzdáleného přístupu do laboratoří pro praktické procvičování
CENA: 3 630 Kč – 26 620 Kč (vč. DPH) viz níže

Přihláška: https://forms.office.com/r/ijYaLpgav3

Druhý ze série kurzů zaměřených na zvládnutí problematiky moderních počítačových sítí. Učební plán se zaměřuje na technologie přepínání a provoz směrovačů, které lze nalézt v sítích malých a středních podniků či organizací. Obsah kurzu zahrnuje problematiku bezdrátových lokálních sítí (WLAN) a přístupy k jejich zabezpečení.

Posluchači budou vytvářet lokální sítě produkčních rozměrů. Teoreticky, a především prakticky si osvojí princip segmentace do VLAN, základy směrování v sítích, překlady adresy, základy bezpečnosti a mnohé další. V celém kurzu budeme všechny teoretické základy intenzivně ověřovat v praktických cvičeních a postupně tak budeme stavět naší první reálnou síť.

 • Laboratoře jsou přístupné na dálku a umožňují simulaci probírané tématiky z domova.
 • Kurz je vedený v českém jazyce, studijní materiály jsou v anglickém jazyce.
 • Po úspěšném zakončení kurzu, absolvent získá možnost významné slevy k získání průmyslového certifikátu společnosti Cisco

Výukové bloky:

 1. Základní konfigurace zařízení, přepínače a směrovače
 2. Principy funkce a architektura přepínače
 3. Úvod do problematiky sítí VLAN
 4. Směrování mezi sítěmi VLAN
 5. Topologie, záložní cesty a protokoly
 6. Protokol DHCPv4 a DHCPv6
 7. Koncepce zabezpečení LAN
 8. Konfigurace zabezpečení přepínače
 9. Problematika bezdrátových lokálních sítí - WLAN
 10. Konfigurace sítě WLAN
 11. Praktický úvod do směrování a směrovacích protokolů
 12. Statické směrování protokolu IP
 13. Řešení problémů se statickými a výchozími směry

Výukové bloky jsou doprovázeny praktickým cvičením v síťových simulátorech a virtualizované laboratoři kyberbezpečnostního polygonu

Kurz je určen primárně pro studenty středních a vysokých škol. Studentské slevy může využít pouze student, který aktuálně studuje v denním studiu na libovolné střední či vysoké škole.

Cena kurzu včetně DPH je následující:

 • 3 630 Kč – pro libovolného studenta SŠ či VŠ
 • 14 520 Kč – pro absolventy ČVUT
 • 26 620 Kč – pro všechny ostatní

Kontaktní osoba:
Jaroslav Burčík, burcik[zavinac]fel.cvut.cz, tel: 773 510 551

CCNA: ENTERPRISE NETWORKING, SECURITY AND AUTOMATION

KDY: v týdnu od 21. února 2022, pravidelně 1x týdně v podvečerních hodinách, den a hodina výuky budou upřesněny na základě preferencí přihlášených
KDE: kurz je realizován pouze ON-LINE a to včetně vzdáleného přístupu do laboratoří pro praktické procvičování
CENA: 4 840 Kč – 37 510 Kč (vč. DPH) viz níže

Přihláška: https://forms.office.com/r/ijYaLpgav3

Tento kurz se zaměřuje na architektury a aspekty související s návrhem, zabezpečením, provozem a řešením problémů v moderních podnikových sítích. Pozornost je rovněž věnována technologiím rozsáhlých sítí (WAN), mechanismům zajištění kvality služeb (QoS) a řešením pro bezpečný vzdálený přístup. Společně s těmito tématy bude posluchač rovněž zasvěcen do problematiky softwarově definovaných sítí (SDN), nasazení virtualizace síťových prvků a služeb, jakož i s přístupy k automatizaci síťových služeb.

Kurz staví na znalostech získaných v kurzu CCNA2 a zabývá se praktickým rozvíjením znalosti síťových protokolů, díky kterým je možné v sítích zvyšovat rychlost konvergence či dostupnost. Příkladem takových protokolů jsou First-hop redundancy protokoly, LACP, PAgP, dynamické směrovací protokoly EIGRP a OSPF v prostředí IPv4 i IPv6 a další.

 • Laboratoře jsou přístupné na dálku a umožňují simulaci probírané tématiky z domova.
 • Kurz je vedený v českém jazyce, studijní materiály jsou v anglickém jazyce.
 • Po úspěšném zakončení kurzu, absolvent získá možnost významné slevy k získání průmyslového certifikátu společnosti Cisco

Výukové bloky:

 1. Úvod do problematiky protokolu OSPFv2
 2. Konfigurace a praktická procvičovaní nasazení OSPFv2
 3. Přístupy a koncepce k budování sítí rozlehlých sítí (WAN)
 4. Přístupy a koncepce zabezpečení rozsáhlé sítě
 5. Úvod do problematiky ACL (Access Control List)
 6. Praktické konfigurace ACL pro IPv4, NAT pro IPv4
 7. Problematika nasazení VPN a IPsec
 8. Zajištění kvality služeb (QoS) v podnikové síti
 9. Nástroje pro efektivní správu sítě
 10. Praktický návrh rozlehlé podnikové sítě
 11. Řešení problémů v podnikové síti
 12. Úvod do virtualizace a softwarově definovaných sítí (SDN)
 13. Nástroje pro automatizovanou správu a dohled v podnikové síti

Výukové bloky jsou doprovázeny praktickým cvičením v síťových simulátorech a virtualizované laboratoři kyberbezpečnostního polygonu.

Kurz je určen primárně pro studenty středních a vysokých škol. Studentské slevy může využít pouze student, který aktuálně studuje v denním studiu na libovolné střední či vysoké škole.

Cena kurzu včetně DPH je následující:

 • 4 840 Kč – pro libovolného studenta SŠ či VŠ
 • 19 360 Kč – pro absolventy ČVUT
 • 37 510 Kč – pro všechny ostatní

Kontaktní osoba:
Jaroslav Burčík, burcik[zavinac]fel.cvut.cz, tel: 773 510 551