Kybersoutěž

Naše centrum se společně s ostatními partnery podlí na pořádání Kybernetické soutěže středoškoláků České Republiky. Kybernetická soutěž http://www.kybersoutez.cz je soutěží ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů.

Cílem soutěže je zvýšit povědomí mladé generace o hrozbách a rizicích moderního elektronického světa a motivovat mladé lidi, aby se oblasti kybernetické bezpečnosti věnovali ve svém dalším studiu a profesním životě.

Soutěž organizuje pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA, za podpory celé řady významných institucí a škol České republiky. Záštitu nad soutěží přijalo rovněž i Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

Soutěž je koncipována tak, aby se mohli zúčastnit všichni, kdo projeví o uvedenou problematiku zájem. Soutěž bude rozdělena do tří kol a nejúspěšnější účastníci obdrží celou řadu hmotných i nehmotných cen. Ti nejlepší pak mají možnost pokračovat a kvalifikovat se do mezinárodní Evropské kybernetické soutěže. Letošní Evropské finále kybernetické soutěže (ECSC) se uskuteční ve dnech 14. až 18. října 2018 v Londýně.

Protože celkový koncept aktivit je širší a přesahuje rámec pouhé soutěže, je možné po jejím ukončení využít nabídky partnerů na profesní rozvoj v této oblasti a věnovat se problematice hlouběji.

Pokud vás výše uvedené zaujalo, stačí se přihlásit na stránkách soutěže http://www.kybersoutez.cz.

První kolo začíná 17. září 2018.

Těšíme se na vaši účast!