Seznam kurzů

Setkání s lektory kurzů, které otevíráme v zimním semestru, proběhne online, příští úterý 19.10, od 17.00 prostřednictvím MS Teams viz. odkaz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM2MmRhYmUtY...
Pokud chcete vědět více, máte dotazy či nejasnosti, neváhejte se zeptat. Těšíme se na Vás!

Mistrovství v Linuxu I.

KDY: v týdnu od 19. října 2021, každé úterý od 17.00 hod., po celý zimní semestr
KDE: učebna (bude upřesněna) / ON-LINE – v případě zhoršení pandemické situace
CENA: 2420 Kč - 19360 Kč (vč. DPH) viz níže

Přihláška: https://forms.office.com/r/cSt88mKvTU

Kurz Mistrovství v Linuxu I je určen pro všechny nadšence a vývojáře a jeho cílem je naučit vás zvládat Linux na profesionální úrovni. Pod vedením legendárního hackera, pedagoga a znalce telekomunikačních sítí Pavla Trollera, se procvičíte od úplně základních dovedností až po skutečně náročné a složité činnosti. V kurzu nebudeme marnit čas různými GUI, zato se budeme soustředit na procvičování dovedností, které vás v budoucnu budou velmi dobře živit.

Rozsah kurzu 13 vyučovacích bloků (90 minut), tematický obsah kurzu je tento:

 • Ovládnutí příkazové řádky a jejího interpreteru – shellu
 • Zvládnutí uživatelských práv a administrace uživatelů
 • Vypínání a zapínání systému a procesů.
 • Síťové vlastnosti OS Linux, konfigurace sítě.
 • Kompilace software, GNU Toolchain, překlad jádra Linuxu.
 • Bezpečnost operačních systémů Unixového typu. Druhy útoků a obrana před nimi.
 • Linux v mobilních a embedded zařízeních, speciální distribuce - Android, OpenWRT

Kurz je určen primárně pro studenty středních a vysokých škol. Studentské slevy může využít pouze student, který aktuálně studuje v denním studiu na libovolné střední či vysoké škole.

Cena kurzu včetně DPH je následující:

 • 2 420 Kč – pro libovolného studenta SŠ či VŠ
 • 9 680 Kč – pro absolventy ČVUT
 • 19 360 Kč – pro všechny ostatní

POZNÁMKA: Kurz bude probíhat v učebně Katedry telekomunikační techniky, případě zhoršení pandemické situace je připravena výuka on-line.

Kontaktní osoby:
Jaroslav Burčík – burcik[zavinac]fel.cvut.cz, tel: 773 510 551
Pavel Troller – troller[zavinac]fel.cvut.cz

CCNA CYBERSECURITY OPERATIONS

KDY: v týdnu od 18. října 2021, pravidelně ve středu, od 17.00 hod.
KDE: pouze ON-LINE
CENA: 3630 Kč - 21780 Kč (vč. DPH) viz níže

Přihláška: https://forms.office.com/r/QQa8cakzsH

Přehledový kurz pro všechny studenty, kteří se chtějí stát profesionály v oboru kybernetické bezpečnosti či mají zájem poznat problematiku tohoto oboru v souvislostech. Cílem je umožnit absolventům kurzu uplatnění v oboru kybernetické bezpečnosti na několika juniorních pozicích.

 • Primárně je kurz zaměřen na získání dovedností pro práci v centru bezpečnostního dohledu (SOC).
 • Kurz je vedený v českém jazyce, studijní materiály jsou v anglickém jazyce.

Jednotlivé moduly:

Jednotlivé moduly:

 1. Kybernetická bezpečnost a centra bezpečnostního dohledu (SOC)
 2. Operační systém Windows, základy správy, získávání dat pro bezpečnostní analýzu
 3. Operační systém Linux, základy administrace a dohledu systému
 4. Síťové protokoly a služby
 5. Síťová infrastruktura, topologie a technologie
 6. Základy síťové bezpečnosti, principy útoků na data a sítě
 7. Podrobné analýzy útoků a monitorování síťového provozu
 8. Principy a přístupy k ochraně sítí a síťových infrastruktur
 9. Základy kryptografie, správy a distribuce veřejných klíčů (PKI)
 10. Analýza a zabezpečení koncových stanic
 11. Monitoring a šetření bezpečnostních incidentů
 12. Detekce a analýza průniků, systémy IDS a IPS
 13. Práce v CIRT týmu, reakce na incidenty a zotavení systému

Kurz je určen primárně pro studenty středních a vysokých škol. Studentské slevy může využít pouze student, který aktuálně studuje v denním studiu na libovolné střední či vysoké škole.

Cena kurzu včetně DPH je následující:

 • 3 630 Kč – pro libovolného studenta SŠ či VŠ
 • 10 890 Kč – pro absolventy ČVUT
 • 21 780 Kč – pro všechny ostatní

POZNÁMKA: Tento kurz bude probíhat pouze formou on-line

Pro více informací o jednotlivých modulech klikněte ZDE.

Kontaktní osoba:
Jaroslav Burčík, burcik[zavinac]fel.cvut.cz, tel: 773 510 551

CCNA 1: INTRODUCTION TO NETWORKS

KDY: v týdnu od 18. října 2021, pravidelně 1x týdně v podvečerních hodinách, den a hodina výuky budou upřesněny na základě preferencí přihlášených
KDE: kurz je realizován pouze ON-LINE a to včetně vzdáleného přístupu do laboratoří pro praktické procvičování
CENA: 2 420 Kč – 19 360 Kč (vč. DPH) viz níže

Přihláška: https://forms.office.com/r/Z5LdT8bYLj

První ze série kurzů zaměřených na zvládnutí problematiky moderních počítačových sítí. Kurz seznamuje s architekturou, modely, protokoly a síťovými prvky, které propojují uživatele, zařízení, aplikace a data prostřednictvím internetu a moderních počítačových sítí, včetně adresování IP a základů sítě Ethernet.

 • Získáte vědomosti a dovednosti podstatné pro síťové techniky spravující malé a střední sítě v podnicích pod dohledem certifikovaného lektora z praxe.
 • Laboratoře jsou přístupné na dálku a umožňují simulaci probírané tématiky z domova.
 • Kurz je úvodí částí série Akademie kybernetické bezpečnosti.
 • Kurz je vedený v českém jazyce, studijní materiály jsou v anglickém jazyce.

Výukové bloky :

 1. Počítačové a komunikační sítě dneška, základy internetworkingu
 2. Úvod do problematiky protokolů, referenční model ISO/OSI
 3. Fyzická vrstva
 4. Linková vrstva a přepínání v síti Ethernet
 5. Protokoly a komunikace na síťová vrstvě,
 6. Základní konfigurace směrovače
 7. Adresování v síti IPv4
 8. Adresování v síti IPv6
 9. Rodina protokolů ICMP
 10. Transportní vrstva
 11. Aplikační vrstva
 12. Základy zabezpečení sítě
 13. Vytváření a správa malé sítě

Výukové bloky jsou doprovázeny praktickým cvičením v síťových simulátorech a virtualizované laboratoři kyberbezpečnostního polygonu.

Kurz je určen primárně pro studenty středních a vysokých škol. Studentské slevy může využít pouze student, který aktuálně studuje v denním studiu na libovolné střední či vysoké škole.

Cena kurzu včetně DPH je následující:

 • 2 420 Kč – pro libovolného studenta SŠ či VŠ
 • 9 680 Kč – pro absolventy ČVUT
 • 19 360 Kč – pro všechny ostatní

Kontaktní osoba:
Jaroslav Burčík, burcik[zavinac]fel.cvut.cz, tel: 773 510 551

CCNA 2: SWITCHING, ROUTING AND WIRELESS ESSENTIALS

KDY: v týdnu od 18. října 2021, pravidelně 1x týdně v podvečerních hodinách, den a hodina výuky budou upřesněny na základě preferencí přihlášených
KDE: kurz je realizován pouze ON-LINE a to včetně vzdáleného přístupu do laboratoří pro praktické procvičování
CENA: 3 630 Kč – 26 620 Kč (vč. DPH) viz níže

Přihláška: https://forms.office.com/r/PrJUax6uJt

Druhý ze série kurzů zaměřených na zvládnutí problematiky moderních počítačových sítí. Učební plán se zaměřuje na technologie přepínání a provoz směrovačů, které lze nalézt v sítích malých a středních podniků či organizací. Obsah kurzu zahrnuje problematiku bezdrátových lokálních sítí (WLAN) a přístupy k jejich zabezpečení.

Posluchači budou vytvářet lokální sítě produkčních rozměrů. Teoreticky, a především prakticky si osvojí princip segmentace do VLAN, základy směrování v sítích, překlady adresy, základy bezpečnosti a mnohé další. V celém kurzu budeme všechny teoretické základy intenzivně ověřovat v praktických cvičeních a postupně tak budeme stavět naší první reálnou síť.

 • Laboratoře jsou přístupné na dálku a umožňují simulaci probírané tématiky z domova.
 • Kurz je vedený v českém jazyce, studijní materiály jsou v anglickém jazyce.
 • Po úspěšném zakončení kurzu, absolvent získá možnost významné slevy k získání průmyslového certifikátu společnosti Cisco

Výukové bloky:

 1. Základní konfigurace zařízení, přepínače a směrovače
 2. Principy funkce a architektura přepínače
 3. Úvod do problematiky sítí VLAN
 4. Směrování mezi sítěmi VLAN
 5. Topologie, záložní cesty a protokoly
 6. Protokol DHCPv4 a DHCPv6
 7. Koncepce zabezpečení LAN
 8. Konfigurace zabezpečení přepínače
 9. Problematika bezdrátových lokálních sítí - WLAN
 10. Konfigurace sítě WLAN
 11. Praktický úvod do směrování a směrovacích protokolů
 12. Statické směrování protokolu IP
 13. Řešení problémů se statickými a výchozími směry

Výukové bloky jsou doprovázeny praktickým cvičením v síťových simulátorech a virtualizované laboratoři kyberbezpečnostního polygonu

Kurz je určen primárně pro studenty středních a vysokých škol. Studentské slevy může využít pouze student, který aktuálně studuje v denním studiu na libovolné střední či vysoké škole.

Cena kurzu včetně DPH je následující:

 • 3 630 Kč – pro libovolného studenta SŠ či VŠ
 • 14 520 Kč – pro absolventy ČVUT
 • 26 620 Kč – pro všechny ostatní

Kontaktní osoba:
Jaroslav Burčík, burcik[zavinac]fel.cvut.cz, tel: 773 510 551

CCNA 3: ENTERPRISE NETWORKING, SECURITY AND AUTOMATION

KDY: v týdnu od 18. října 2021, pravidelně 1x týdně v podvečerních hodinách, den a hodina výuky budou upřesněny na základě preferencí přihlášených
KDE: kurz je realizován pouze ON-LINE a to včetně vzdáleného přístupu do laboratoří pro praktické procvičování
CENA: 4 840 Kč – 37 510 Kč (vč. DPH) viz níže

Přihláška: https://forms.office.com/r/4L5rWum949

Tento kurz se zaměřuje na architektury a aspekty související s návrhem, zabezpečením, provozem a řešením problémů v moderních podnikových sítích. Pozornost je rovněž věnována technologiím rozsáhlých sítí (WAN), mechanismům zajištění kvality služeb (QoS) a řešením pro bezpečný vzdálený přístup. Společně s těmito tématy bude posluchač rovněž zasvěcen do problematiky softwarově definovaných sítí (SDN), nasazení virtualizace síťových prvků a služeb, jakož i s přístupy k automatizaci síťových služeb.

Kurz staví na znalostech získaných v kurzu CCNA2 a zabývá se praktickým rozvíjením znalosti síťových protokolů, díky kterým je možné v sítích zvyšovat rychlost konvergence či dostupnost. Příkladem takových protokolů jsou First-hop redundancy protokoly, LACP, PAgP, dynamické směrovací protokoly EIGRP a OSPF v prostředí IPv4 i IPv6 a další.

 • Laboratoře jsou přístupné na dálku a umožňují simulaci probírané tématiky z domova.
 • Kurz je vedený v českém jazyce, studijní materiály jsou v anglickém jazyce.
 • Po úspěšném zakončení kurzu, absolvent získá možnost významné slevy k získání průmyslového certifikátu společnosti Cisco

Výukové bloky:

 1. Úvod do problematiky protokolu OSPFv2
 2. Konfigurace a praktická procvičovaní nasazení OSPFv2
 3. Přístupy a koncepce k budování sítí rozlehlých sítí (WAN)
 4. Přístupy a koncepce zabezpečení rozsáhlé sítě
 5. Úvod do problematiky ACL (Access Control List)
 6. Praktické konfigurace ACL pro IPv4, NAT pro IPv4
 7. Problematika nasazení VPN a IPsec
 8. Zajištění kvality služeb (QoS) v podnikové síti
 9. Nástroje pro efektivní správu sítě
 10. Praktický návrh rozlehlé podnikové sítě
 11. Řešení problémů v podnikové síti
 12. Úvod do virtualizace a softwarově definovaných sítí (SDN)
 13. Nástroje pro automatizovanou správu a dohled v podnikové síti

Výukové bloky jsou doprovázeny praktickým cvičením v síťových simulátorech a virtualizované laboratoři kyberbezpečnostního polygonu.

Kurz je určen primárně pro studenty středních a vysokých škol. Studentské slevy může využít pouze student, který aktuálně studuje v denním studiu na libovolné střední či vysoké škole.

Cena kurzu včetně DPH je následující:

 • 4 840 Kč – pro libovolného studenta SŠ či VŠ
 • 19 360 Kč – pro absolventy ČVUT
 • 37 510 Kč – pro všechny ostatní

Kontaktní osoba:
Jaroslav Burčík, burcik[zavinac]fel.cvut.cz, tel: 773 510 551