O ITU

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU, www.itu.int) je specializovanou agenturou OSN pro informační a komunikační technologie, která byla založena v roce 1865 se sídlem v Ženevě. Činnost ITU je rozdělena podle odbornosti do tří sektorů: radiokomunikačního – ITU-R, standardizace telekomunikací – ITU-T a rozvoje telekomunikací – ITU-D.

Posláním ITU je:

 • prohlubovat mezinárodní spolupráci a standardizaci v telekomunikačním sektoru,
 • podporovat rozvoj telekomunikační infrastruktury,
 • dbát o účelné rozdělování kmitočtového spektra a koordinaci jeho využívání,
 • zajišťovat technickou pomoc v oblasti telekomunikací rozvojovým zemím.

Od roku 1997 zakládá ITU po celém světě tzv. centra excelence, jejichž úkolem je nabízet prezenční i distanční kontinuální vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií. Centra slouží jako regionální kontaktní místa pro profesní rozvoj, výzkum a sdílení znalostí stejně jako pro poskytování vzdělávacích služeb externím klientům.

Pro období 2015 – 2018 získalo statut centra excelence 32 center excelence rozprostřených po celém světě. Centra byla vybírána na základě své kvality v určité oblasti. Každé z center je zaměřeno na jednu až dvě priorit oblastí telekomunikací. Celkem bylo definováno jedenáct priorit:

 1. Politika a regulace
 2. Širokopásmové připojení
 3. Kybernetická bezpečnost
 4. Shoda (Conformance) a vzájemná operabilita
 5. Spectrum management
 6. Digitální vysílání
 7. ICT aplikace a služby
 8. Emergency telecommunications
 9. ICT a zmírnění a adaptace na klimatické změny
 10. e-Waste
 11. Budování kapacit v řízení internetu
 12. Centrum kyberbezpečnosti fungující na FEL ČVUT mělo statut centra excelence ITU v letech 2015 – 2018 stejně jako dalších 6 center po celém světě. Konkrétně jsou na problematiku kybernetické bezpečnosti zaměřena centra v Argentině, Malajsii, Německu, Pobřeží slonoviny, Rusku a Rwandě.

  Podrobnější informace o centrech excelence ITU a aktivitách akademických členů v ITU lze nalézt na internetových stránkách ITU.