Inovace předmětů a studijních programů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia

Záměrem projektu je zkvalitnění vybraných studijních programů zejména bakalářského stupně studia prezenční a kombinované formy výuky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Modernizace studijních programů spočívá v jejich rozšíření o elektronické formy výuky. Inovované studijní materiály přepracované do e-learningových modulů jsou aplikovány do výuky během realizace projektu.
V rámci projektu jsou na základě aplikované metodiky hodnocení kvality výuky inovovány následující studijní programy:
  • Softwarové technologie a management
  • Komunikace, multimédia a elektronika
  • Kybernetika a robotika
  • Virtuální fyzikální laboratoř

Zavádění elektronických metod výuky a moderních forem studia zvyšuje dostupnost a kvalitu nabídky vzdělávání a podporuje rozvoj klíčových kompetencí studentů uplatnitelných na trhu.

Proces inovace studijních programů je doplněn cyklem metodických seminářů pro pedagogy, jehož cílem je aplikování zásad pro správnou tvorbu e-learningových studijních opor.