zeman

Hlavní záložky

Obrázek uživatele zeman
Ing.
Tomáš
Zeman
, Ph.D.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
2084
Místnost: 
T2:B3-711
Funkce: 
tajemník
odborný asistent
Odborný životopis 
Odborný asistent na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. 29letá praxe v oboru telekomunikační technika, specializace datové přenosy. Koordinátor, řešitel a spoluřešitel několika desítek evropských a národních projektů. V současné době rovněž tajemníkem katedry telekomunikační techniky, jejím rozvrhářem a pedagogickým zástupcem.

Pracovní zkušenosti

 • 1985–1991: Experimentální televizní studio – výroba a servis videotechniky
 • 1991–1993: vlastní firma na servis ICT a programování
 • 1989 – dosud: ČVUT v Praze, FEL, katedra telekomunikační techniky, odborný asistent
 • 1993–1995: Securiton Electronics – broadcastová technika
 • 1996–2002: Český normalizační institut – práce v názvoslovné komisi pro obor telekomunikace a zpracování dat
 • 2002–2007: CESNET z. s. p. o. – expertní činnost v oblasti podpory distančního vzdělávání
 • 2008–2014: NIDV – Národní institut pro další vzdělávání (PO MŠMT) – expertní činnost v oblasti elektronického vzdělávání
 • 2016–2018: Kybertec s. r. o. – expertní činnost v rámci projektu H2020 „NEWTON – Networked labs for training in sciences and technologies“
 • 2013 – dosud: tajemník katedry telekomunikační techniky

Vzdělání

 • Ing. – Telekomunikační technika, FEL, ČVUT v Praze (1989)
 • Ph.D. – Telekomunikační technika, FEL, ČVUT v Praze (2001)

Pedagogická činnost

Výuka v předmětech:
 • Prostředky datové komunikace
 • Digitální technika
Vedení cca stovky bakalářských a diplomových prací, školitel doktorandů (2 úspěšní).

Vybrané projekty za posledních 6 let

 • 2021–2023 – 2020-1-CZ01-KA226-VET-094346 – „Digital Technologies for Lecturing and Learning“ (DiT4LL)
 • 2019–2022 – FW01010187 – „Přesné určování polohy pro autonomní provoz vlaku se zabezpečenou komunikací na nových standardech sítí 5G+"
 • 2018–2021 – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047 – „Inovace VOV_technická oblast“
 • 2018–2021 – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052 – „Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast“
 • 2018–2021 – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050 – „Inovace VOV_zdravotnická oblast“
 • 2018–2021 – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049 – „VOV – ekonomická sekce“
 • 2018–2021 – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286 – „Podpora učitelům“
 • 2017–2020 – 2017-1-CZ01-KA202-035479 „MoVET – Modernisation of VET through Collaboration with the Industry“
 • 2014–2017 – 2014-1-CZ01-KA202-002074 „TechPedia – European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering“
 • 2013–2015 – TA03011192 Výzkum a vývoj komunikačních zařízení nové generace pro přenosy po energetických vedeních vysokého napětí
 • 2013–2015 – CZ.2.17/3.1.00/36057 – Inovace, praktické zkušenosti a atraktivita ve vzdělávacích programech pro VOŠ

Vybrané publikace

 • Doležal, J.; Zeman, T.: Introduction to the Computation Offloading from Mobile Devices to the Edge of Mobile Network. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2019, 17(4), 413-422. ISSN 1336-1376.
 • Hák, R.; Zeman, T.: Consistent categorization of multimodal integration patterns during human–computer interaction. Journal on Multimodal User Interfaces. 2017, 1-15. ISSN 1783-7677.
 • Cao, A.; Zeman, T.; Hrad, J.: Medium-Voltage Faults Location and Handling with the Help of Powerline Communication Systems. In: Proceedings of the 2016 17th International Conference on Mechatronics - Mechatronika (ME) 2016. Prague: Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering, 2016. pp. 517-520. ISBN 978-80-01-05883-1.
 • Hák, R.; Zeman, T.: Improving Response Time Through Multimodal Integration Pattern Modeling. In: 2016 IEEE International Symposium on Multimedia. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Soc., 2016. pp. 419-424. ISBN 978-1-5090-4570-9.
 • Doležal, J.; Bečvář, Z.; Zeman, T.: Performance evaluation of computation offloading from mobile device to the edge of mobile network. In: 2016 IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN). Anchorage: IEEE Communications Society, 2016. pp. 1-7. ISBN 978-1-5090-3862-6.
 • Krejčí, J. - Zeman, T. - Hrad, J.: Impulse Noise Considerations Related to Data Transmission over High-voltage Lines. Elektronika ir Elektrotechnika. 2014, vol. 20, no. 8, p. 68-71. ISSN 1392-1215.
 • Hák, R. - Doležal, J. - Zeman, T.: Manitou: A Multimodal Interaction Platform. In Proceedings of 2012 5th Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC). Piscataway: IEEE, 2012, p. 79-87. ISBN 978-1-4673-2994-1.
 • Hrad, J. - Zeman, T.: Increasing the Attractiveness of Engineering Education in the Area of Electronic Communications. Elektronika ir Elektrotechnika. 2010, vol. 102, no. 6, pp. 79-82. ISSN 1392-1215.

Ocenění, členství, ostatní

 • 2016 – 1. cena v soutěži eLearning 2016
 • 2016 – mimořádné ocenění děkanem FEI STU Bratislava při příležitosti 75. výročí vzniku
 • 2018 – 2. cena v soutěži eLearning 2018
 • 2021 – 2. cena v soutěži eLearning 2021

Konzultační hodiny:

úterý
10:45
11:30