zeman

Hlavní záložky

Obrázek uživatele zeman
Ing.
Tomáš
Zeman
, Ph.D.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
2084
Místnost: 
T2:B3-711
Funkce: 
tajemník
odborný asistent
Je školitelem doktorandů: 
Ing.
Roman
Hák
Ing.
Jakub
Doležal
Odborný životopis 
Odborný asistent na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. 28letá praxe v oboru telekomunikační technika, specializace datové přenosy. Koordinátor, řešitele a spoluřešitel několika desítek evropských a národních projektů. V současné době rovněž tajemníkem katedry telekomunikační techniky, jejím rozvrhářem a pedagogickým zástupcem.

Pracovní zkušenosti

 • 1989 – dosud: ČVUT v Praze, FEL, katedra telekomunikační techniky, odborný asistent
 • 2013 – dosud tajemník katedry telekomunikační techniky

Vzdělání

 • Ing. – Telekomunikační technika, FEL, ČVUT v Praze (1989)
 • Ph.D. – Telekomunikační technika, FEL, ČVUT v Praze (2001)

Pedagogická činnost

Výuka v předmětech:
 • Prostředky datové komunikace
 • Datové sítě
 • Digitální technika
Vedení více než 30 bakalářských a diplomových prací, školitel doktorandů (1 úspěšný).

Vybrané aktuální projekty

 • CZ/09/LLP-LdV/TOI/134001 „IntEleCT – Internationalisation of Electronic Communications Training
 • 2009-TR1-LEO05-08674 „MLARG – M-Learning for the Young People at Risk Groups“
 • CZ/11/LLP-LdV/TOI/134011 „IMProVET – Innovative Methodology for Promising VET Areas“
 • 2014-2017 – 2014-1-CZ01-KA202-002074 „TechPedia – European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering“
 • 2013-2015 – TA03011192 Výzkum a vývoj komunikačních zařízení nové generace pro přenosy po energetických vedeních vysokého napětí
 • 2011-2013 – CZ.2.17/3.1.00/33306 – Inovace předmětů a studijních materiálů pro e-learningovou výuku v prezenční a kombinované formě studia
 • 2013-2015 – CZ.2.17/3.1.00/36057 – Inovace, praktické zkušenosti a atraktivita ve vzdělávacích programech pro VOŠ

Vybrané publikace

 • Krejčí, J. - Zeman, T. - Hrad, J.: Impulse Noise Considerations Related to Data Transmission over High-voltage Lines. Elektronika ir Elektrotechnika. 2014, vol. 20, no. 8, p. 68-71. ISSN 1392-1215.
 • Hák, R. - Doležal, J. - Zeman, T.: Manitou: A Multimodal Interaction Platform. In Proceedings of 2012 5th Joint IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC). Piscataway: IEEE, 2012, p. 79-87. ISBN 978-1-4673-2994-1.
 • Hrad, J. - Zeman, T.: Increasing the Attractiveness of Engineering Education in the Area of Electronic Communications. Elektronika ir Elektrotechnika. 2010, vol. 102, no. 6, pp. 79-82. ISSN 1392-1215.

Ocenění, členství, ostatní

 • 1. cena v soutěži eLearning 2016

Konzultační hodiny:

úterý
10:45
11:30