zeman

Hlavní záložky

Obrázek uživatele zeman
Ing.
Tomáš
Zeman
, Ph.D.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
2084
Místnost: 
T2:B3-711
Funkce: 
tajemník
odborný asistent
Odborný životopis 
Odborný asistent na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. 34letá praxe v oboru telekomunikační technika, specializace datové přenosy. Koordinátor, řešitel a spoluřešitel několika desítek evropských a národních projektů. V současné době rovněž tajemníkem katedry telekomunikační techniky, jejím rozvrhářem a pedagogickým zástupcem.

Pracovní zkušenosti

 • 1985–1991: Experimentální televizní studio – výroba a servis videotechniky
 • 1991–1993: vlastní firma na servis ICT a programování
 • 1989 – dosud: ČVUT v Praze, FEL, katedra telekomunikační techniky, odborný asistent
 • 1993–1995: Securiton Electronics – broadcastová technika
 • 1996–2002: Český normalizační institut – práce v názvoslovné komisi pro obor telekomunikace a zpracování dat
 • 2002–2007: CESNET z. s. p. o. – expertní činnost v oblasti podpory distančního vzdělávání
 • 2008–2014: NIDV – Národní institut pro další vzdělávání (PO MŠMT) – expertní činnost v oblasti elektronického vzdělávání
 • 2016–2018: Kybertec s. r. o. – expertní činnost v rámci projektu H2020 „NEWTON – Networked labs for training in sciences and technologies“
 • 2013 – dosud: tajemník katedry telekomunikační techniky

Vzdělání

 • Ing. – Telekomunikační technika, FEL, ČVUT v Praze (1989)
 • Ph.D. – Telekomunikační technika, FEL, ČVUT v Praze (2001)

Pedagogická činnost

Výuka v předmětech:
 • Prostředky datové komunikace
 • Digitální technika
 • Základy počítačových systémů
 • Přístupové sítě
 • Současné směry vývoje techniky a technologií
 • Moderní trendy v elektronických komunikacích
Vedení cca stovky bakalářských a diplomových prací, školitel doktorandů (2 úspěšní).

Vybrané projekty za posledních 6 let

 • 2023–2026 – 2023-1-CZ01-KA220-VET-000159924 – „Cybersecurity for the Future“ (CYB-FUT)
 • 2023–2026 – ERASMUS-EDU-2023-CBHE-101129022 – „Digital Transformations for Supporting Next-Generation Labour“ (NEXT)
 • 2021–2023 – 2020-1-CZ01-KA226-VET-094346 – „Digital Technologies for Lecturing and Learning“ (DiT4LL)
 • 2019–2022 – FW01010187 – „Přesné určování polohy pro autonomní provoz vlaku se zabezpečenou komunikací na nových standardech sítí 5G+"
 • 2018–2021 – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047 – „Inovace VOV_technická oblast“
 • 2018–2021 – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052 – „Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast“
 • 2018–2021 – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050 – „Inovace VOV_zdravotnická oblast“
 • 2018–2021 – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049 – „VOV – ekonomická sekce“
 • 2018–2021 – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008286 – „Podpora učitelům“
 • 2017–2020 – 2017-1-CZ01-KA202-035479 „MoVET – Modernisation of VET through Collaboration with the Industry“
 • 2014–2017 – 2014-1-CZ01-KA202-002074 „TechPedia – European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering“

Vybrané publikace

 • ZEMAN, T. a J. HRAD. Digital Technologies for Lecturing and Learning. In: EAEEIE 2023. 32nd Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering, Eindhoven, 2023-06-14/2023-06-16. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2023. s. 88-92. ISSN 2472-7687. ISBN 978-90-386-5690-8. DOI 10.23919/EAEEIE55804.2023.10181616. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/10181616
 • HRAD, J. a T. ZEMAN. Best Practices Persisting in Engineering Education Since the Lockdowns. In: EAEEIE 2023. 32nd Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering, Eindhoven, 2023-06-14/2023-06-16. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2023. s. 171-174. ISSN 2472-7687. ISBN 978-90-386-5690-8. DOI 10.23919/EAEEIE55804.2023.10181672. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/10181672/
 • HOLEČEK, J. a T. ZEMAN. Cyber security in technical education. In: EAEEIE 2023. 32nd Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering, Eindhoven, 2023-06-14/2023-06-16. Eindhoven: Eindhoven University of Technology, 2023. s. 175-178. ISSN 2472-7687. ISBN 978-90-386-5690-8. DOI 10.23919/EAEEIE55804.2023.10181373. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/10181373
 • HRAD, J., T. ZEMAN a M. NEVOSAD. Internships of VET Students at Lockdown Time. In: LOPEZ, F. a I. FONSECA, eds. Proceedings of the 2022 31st Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE). 2022 31st Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), Coimbra, 2022-06-29/2022-07-01. Piscataway: IEEE, 2022. s. 118-121. ISSN 2472-7687. ISBN 978-1-6654-8442-8. DOI 10.1109/EAEEIE54893.2022.9819980. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9819980
 • ZEMAN, T. a J. HOLEČEK. Effective creation of interactive educational objects for on-line teaching. In: LOPEZ, F. a I. FONSECA, eds. Proceedings of the 2022 31st Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE). 2022 31st Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), Coimbra, 2022-06-29/2022-07-01. Piscataway: IEEE, 2022. ISSN 2472-7687. ISBN 978-1-6654-8442-8. DOI 10.1109/EAEEIE54893.2022.9820563.
 • ZEMAN, T. a P. LAFATA. Hybrid education in the field of digital technologies. In: LOPEZ, F. a I. FONSECA, eds. Proceedings of the 2022 31st Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE). 2022 31st Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), Coimbra, 2022-06-29/2022-07-01. Piscataway: IEEE, 2022. ISSN 2472-7687. ISBN 978-1-6654-8442-8. DOI 10.1109/EAEEIE54893.2022.9820382.
 • TRÚCHLY, P., T. ZEMAN a P. PODHRADSKÝ. Advanced Online Learning Digital Content for Lecturing and Learning. In: PROCEEDINGS OF ELMAR-2022 - 64th International Symposium ELMAR-2022. 64th International Symposium ELMAR-2022, Zadar, 2022-09-12/2022-09-14. Zadar: Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, 2022. s. 123-128. ISBN 978-1-6654-7002-5. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9899794
 • ZEMAN, T. a J. HRAD. Moderní postupy při řízení tvorby velkého množství otevřených digitálních výukových zdrojů. In: SVOBODA, P. a D. VANĚČEK, eds. Technické vzdělávání v ČR: k problematice oborových didaktik. Sborník příspěvků z odborné konference. Technické vzdělávání v ČR: k problematice oborových didaktik, Praha, 2021-11-22. Praha: ČVUT. Masarykův ústav vyšších studií, 2022. s. 100-107. ISBN 978-80-01-07083-3.
 • TORRES, F. et al. New tools to motivate STEM students towards early-career self-management. In: QUIÑONES, J.M., ed. Towards a new future in engineering education, new scenarios that European alliances of tech universities open up. SEFI 50th Annual Conference, Barcelona, 2022-09-19/2022-09-22. Barcelona: UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, 2022. s. 2212-2215. ISBN 978-84-123222-6-2. DOI 10.5821/conference-9788412322262.1331.
 • ZEMAN, T. a J. HRAD. Massive Development of Online Learning Materials. In: QUIÑONES, J.M., ed. Towards a new future in engineering education, new scenarios that European alliances of tech universities open up. SEFI 50th Annual Conference, Barcelona, 2022-09-19/2022-09-22. Barcelona: UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, 2022. s. 2252-2258. ISBN 978-84-123222-6-2. DOI 10.5821/conference-9788412322262.1188.
 • ZEMAN, T., J. HRAD a M. NEVOSAD. Efficient Self-Production of Advanced Teaching Materials. In: MAGA, D. a J. HÁJEK, eds. Proceedings of the 2021 30th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE). 30th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), Praha, 2021-09-01/2021-09-04. Piscataway: IEEE, 2021. s. 9-12. ISSN 2472-7687. ISBN 978-1-7281-9327-4. DOI 10.1109/EAEEIE50507.2021.9530910. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9530910
 • VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a J. HRAD. NGA for a New Dimension of Distance Education. In: MAGA, D. a J. HÁJEK, eds. Proceedings of the 2021 30th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE). 30th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), Praha, 2021-09-01/2021-09-04. Piscataway: IEEE, 2021. s. 13-17. ISSN 2472-7687. ISBN 978-1-7281-9327-4. DOI 10.1109/EAEEIE50507.2021.9530964. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/9530964
 • ZEMAN, T. et al. Prostředí pro otevřené digitální výukové zdroje VOVCR.CZ. In: POULOVÁ, P., ed. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2021. 20. ročník soutěže eLearning a 21. ročník konference s mezinárodní účastí eLearning 2021, Praha, 2021-09-02/2021-09-03. Hradec Králové: Gaudeamus, 2021. s. 67-72. ISBN 978-80-7435-831-9.
 • ZEMAN, T. a J. HRAD. Massive Interactive Distance Learning Environments. In: MINÁRIK, I., G. ROZINAJ a R. VARGIC, eds. Proceedings - 28th International Conference on Systems, Signals and Image Processing. 28th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, Bratislava, 2021-06-02/2021-06-04. Bratislava: VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM STU, 2021. s. 245-259. ISBN 978-80-227-5112-4.
 • SLÁDEK, O., B. KAMRLOVÁ a T. ZEMAN. Data Analytics Experience: Finding Equilibrium Between Surveys, Evaluation and Modeling. In: GÓMEZ CHOVA, L., A. LÓPEZ MARTÍNEZ a I. CANDEL TORRES, eds. EDULEARN19 Proceedings - 11th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies. EDULEARN19 - 11th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, 2019-07-01/2019-07-03. Valencia: IATED Academy, 2019. ISSN 2340-1117. ISBN 978-84-09-12031-4.
 • ZEMAN, T., J. HRAD a J. HOLEČEK. User-friendly Tool for Conversion of Study Texts into a Form Suitable for Presentation on the Internet. In: WANG, F.L. et al., eds. ISET 2019. 2019 International Symposium in Educational Technology, Hradec Králové, 2019-07-02/2019-07-04. USA: IEEE Computer Society, 2019. s. 183-185. ISBN 978-1-7281-3387-4. DOI 10.1109/ISET.2019.00045.
 • HRAD, J. a T. ZEMAN. Improving the Quality of International Education through ECVET Units. In: ZAHARIEV, P., ed. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering, Ruse, 2019-09-04/2019-09-06. Piscataway: IEEE, 2019. s. 145-149. ISSN 2472-7687. ISBN 978-1-7281-3222-8. DOI 10.1109/EAEEIE46886.2019.9000425.
 • ZEMAN, T. a J. HRAD. Modern Methods for Management of Large-Scale Open Digital Resources Development. In: ZAHARIEV, P., ed. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering, Ruse, 2019-09-04/2019-09-06. Piscataway: IEEE, 2019. s. 141-144. ISSN 2472-7687. ISBN 978-1-7281-3222-8. DOI 10.1109/EAEEIE46886.2019.9000413.
 • VODRÁŽKA, J., T. ZEMAN a J. HRAD. Impact of High-Capacity Internet Access on Technical Level of e-Learning. In: ZAHARIEV, P., ed. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019. 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering, Ruse, 2019-09-04/2019-09-06. Piscataway: IEEE, 2019. s. 297-301. ISSN 2472-7687. ISBN 978-1-7281-3222-8. DOI 10.1109/EAEEIE46886.2019.9000447.
 • DOLEŽAL, J. a T. ZEMAN. Introduction to the Computation Offloading from Mobile Devices to the Edge of Mobile Network. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2019, 17(4), 413-422. ISSN 1336-1376. DOI 10.15598/aeee.v17i4.2695.

Ocenění, členství, ostatní

 • 2016 – 1. cena v soutěži eLearning 2016
 • 2016 – mimořádné ocenění děkanem FEI STU Bratislava při příležitosti 75. výročí vzniku
 • 2018 – 2. cena v soutěži eLearning 2018
 • 2021 – 2. cena v soutěži eLearning 2021

Konzultační hodiny:

úterý
10:45
11:30