Sítě nové generace - NGN

  • Softwarově definované sítě (SDN) a OpenFlow

    Využití nových trendů v integraci funkcí do síťových prvků pro efektivní využití HW pomocí SW nástrojů a implementace a optimalizace centrálního i distribuovaného systému řízení sítě.
  • Signalizační systémy (SIP, SS7)

    Analýza a další vývoj signalizačních systémů s ohledem na integraci pevných a mobilních sítí i klasických telekomunikačních a paketových sítí.
  • Voice over IP, IMS Triple play

    Integrace hovorových a video-služeb (IPTV) do paketových sítí, hodnocení kvalitativních parametrů QoS a QoE pro hovorové a video-služby (E-model, MOS a další).
  • Optimalizace a dimenzování sítí

    Optimalizace topologie sítí, problematika obsluhových systémů, návrh a dimenzování sítí s ohledem na třídy služeb a požadované parametry kvality služby (QoS).