Společnost TTC Marconi opět sponzoruje Mistrovství v Linuxu - nabízí také absolventům zajímavé uplatnění

Naše Centrum pro kybernetickou bezpečnost vypisuje pravidelně řadu kurzů ze síťové oblasti, viz https://comtel.fel.cvut.cz/cs/vyzkumna-centra/kyberbezpecnost/kurzy
Kurz Mistrovství v Linuxu již v druhém běhu sponzoruje TTC MARCONI.
Společnost TTC MARCONI působí od roku 1993 na evropských telekomunikačních trzích jako systémový integrátor a významný dodavatel komunikačních sítí nové generace zejména pro oblasti energetiky, telekomunikací, dopravy, veřejné správy, obrany a bezpečnosti.
Bližší informace k možnosti uplatnění naleznete zde https://ttc-marconi.com/kariera/