Reference

 • Spolupráce s průmyslovými podniky je přirozenou součástí výzkumných projektů.
 • Spolupráce s průmyslem je naším klíčovým úkolem, viz např. položka Výzkumná centra.
 • Pro řešení požadavků průmyslu vzniklo již v roce 2001 RDC – Výzkumné a vývojové centrum pro mobilní komunikace (společná aktivita ČVUT a firem Vodafone a Ericsson). Dnes tuto roli zastává 5Gmobile Lab.
 • Laboratoř pro vývoj a realizaci – LVR zajišťuje vývoj a výrobu vzorků, prototypů a malých sérií elektronických zařízení i diagnostiku elektronických zařízení.

Vybrané zakázky expertní činnosti řešené v uplynulých letech - zde uvádíme zejména činnosti vykonávané opakovaně a dlouhodobě či jinak významné z hlediska odborného profilu pracoviště:

 • Projekty společného technologického centra společnosti Electrolux a ČVUT v Praze
 • Společné projektové pracoviště společnosti CETIN a ČVUT v Praze v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Konzultační činnost pro Český telekomunikační úřad
 • Návrh optimální strategie řešení vlastní komunikační infrastruktury. společnosti ČEZ distribuce
 • Podpora rozvoje a vyhodnocování pilotních projektů ICT sítí Pražské energetiky
 • Komunikační systém pro českou antarktickou stanici Johanna Gregora Mendela (ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně)
 • Měření a hodnocení parametrů sdělovacích kabelů pro společnost PRAKAB
 • Měření a vyhodnocení pokrytí průmyslových areálů v ČR a Velké Británii bezdrátovými sítěmi pro společnost Yusen Logistics
 • E-Scribe - transkripce řeči pro sluchově postižené osoby, nasazeno u poskytovatelů služeb v různých odvětvích (Vodafone, ČSOB)