ondrape1

Hlavní záložky

Ing.
Petr
Ondráček
, CSc.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
2101
Místnost: 
T2:B3-706
Funkce: 
výzkumník
Odborný životopis 

<p>Narozen 7. 2. 1949 ve Vrchlabí. ženatý, 2 děti</p><p><strong>Pracovní zkušenosti </strong></p><p>1973 – 1984 - Výzkumný ústav spoju (VÚS) Praha: výzkumný pracovník, automatizace měření TV kanálů radioreléových spojů (aplikace mikropočítačové techniky )</p><p>1984 – 1994 – VÚS Praha : vědecký pracovník, vedoucí výzkumných úkolů z oblasti řízení telekomunikačních sítí a zavádění standardu TMN (Telecommunications Management Network), 1987 – měsíční stáž u RAI – Řím, Itálie, vyslán Federálním ministerstvem spojů a Mezinárodní telekomunikační unií (ITU).</p><p>1994 - 1995 TESTCOM (přejmenován VÚS): vedoucí oddělení řídicích systémů, tvorba koncepcí řidicích a informačních systémů a expertní činnost ve výběrových řízeních (České radiokomunikace a.s., Eurotel a ČEZ a.s.), zavádění LAN v Testcom</p><p>1996 – 2000 TESTCOM: vedouci projektu za ČR v konsorciu projektu CRABS (EU, AC 215 –), vedoucí laboratoře Řízení telekomunikačních sítí. 2001 – 2002 Ministerstvo dopravy a spojů: ministerský rada a vedoucí oddělení integrace</p><p>2003 – 2007 Ministerstvo informatiky: vedoucí odd., referent (od r. 2005) na odboru elektronických komunikací, člen Rady pro kosmické aktivity při MŠMT, zástupce ČR v CEPT/ECC, IMSO, ITU</p><p>2007 – 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu: referent, zástupce ČR v Radě ITU, ITSO, IMSO, CEPT/ECC, COM ITU, člen stálé delegace ČR v ESA pro telekomunikace, výbor JCB</p><p>2006 – 2014 člen mezirezortní komise pro hodnocení výzkumných záměrů z oblasti vojenství, informatiky a průmyslu při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy</p><p>od 2013 FEL ČVUT v Praze: katedra Telekomunikační techniky, výzkumný pracovník, zástupce pro záležitosti ITU</p><p><strong>Vzdělání </strong></p><p>1973 FEL ČVUT v Praze – sdělovací technika, specializace Mikroelektronika, Titul: Ing.</p><p>1984 FEL ČVUT v Praze: radiotechnika, Titul: CSc.</p><p>1989 ČSAV – přiznán II. vědecký kvalifikační stupeň</p><p>1993 –1997 odborné kurzy v zahraničí (UK, Francie, SRN) z oblasti řízení telekomunikací a informačních systémů a řízení projektů</p><p><strong>Pracovní zkušenosti </strong></p><p>• Tvorba koncepcí a řízení projektů informačních a řídicích systémů v oblasti telekomunikací (řídící a dohledové systémy přenosových technologií, standard TMN, LAN, WAN, Internet a Intranet).</p><p>• Výzkumná a vědecká činnost v oblasti automatizace měření kvalitativních parametrů analogových TV signálů a aplikace umělé inteligence do řídicích informačních systémů.</p><p>• Expertní a testovací práce v družicových systémech Orbcomm, Inmarsat, Iridium a GlobalStar.</p><p>• Vedení a konzultace diplomových prací a odborné přednášky u nás a v zahraničí (telekomunikace, sportovní námořní jachting, globální záchranný systém GMDSS), garant odborných seminářů , řada zlepšovacích návrhů a amatérských konstrukcí z oblasti lodní elektroniky.</p><p>• Expertní zastupování v ministerských meziresortních komisích a v pracovních komisích EU (program družicového navigačního systému Galileo, EU/EK - , EU/EK –skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG) a v mezinárodních organizacích ITU, CEPT, ITSO, IMSO a ESA</p><p>• Zástupce v Radě ITU, místopředseda stálého výboru pro administrativu a management ITU, člen stálé delegace ČR v ESA ve výboru JCB (Joint Communication Board) do r. 2011.</p><p>* Člen Rady pro kosmické aktivity při Ministerstvu mládeže, školství a tělovýchovy do roku 2011.</p><p>• Člen delegace a pracovních skupin na světových radiokomunikačních a rozvojových konferencích ITU (2000 – 2015).</p><p><strong>Vybrané publikace </strong></p><p>Zkušenosti s rádiovou komunikací na sólové oceánské plavbě, Sborník 23 konference Radiokomunikace, Pardubice, 2013.</p><p>Současnost a budoucnost systémů využívajících malé družice, Sborník 25. konference Radiokomunikace, Pardubice, 2015</p><p><strong>Pedagogická činnost</strong></p><p>Volitelný předmět: Komunikační a mediální právo (CZ, EN)</p><p>Vybrané aktuální projekty</p><p>• Spectrum Management Training Programme ITU Academy – příprava výuky povinného modulu OM-1: Legal Basis and Regulatory Framework</p><p>• Analytická zpráva o aktuálním stavu analogové radiokomunikační sítě Hasičského záchranného sboru ČR</p><p>• Expertní a poradenská činnost v rámci akademického členství FEL ČVUT v ITU (Centrum excelence ITU pro kybernetickou bezpečnost, program Spectrum Management Training Programme)</p><p>• Expertní činnost v oblasti družicových komunikací využívající malých družic</p><p><strong>Další dovednost</strong>i</p><p>• Jachting – prezident České asociace námořního jachtingu (ČANY, 1999-2006), zástupce v EBA (European Boating Association, 2004-2006), předseda Kontrolní komise Českého svazu jachtingu, odborný garant a přednášející na jachtařských akcích v ČR a v zahraničí, certifikát jachetního kapitána oceánské plavby. • Autor knih Před přídí mys Horn (2004) a první české jachtařské multimediální knihy stejného názvu na CD (2000) a Sám čtyřmi oceány (2013).</p><p>• Stálý přispěvatel do odborných jachtařských periodik a časopisů z oblasti navigace, elektronických lodních systémů, meteorologie a strategie a plánování dálkových plaveb a závodů (člen pozemních zabezpečovacích týmů).</p><p>• Lektor Jachtařské akademie při Českém svazu jachtingu.</p><p>• Radiomatérská činnost - volací značka OK4SNG, HF/VHF/UHF analogový a digitální pozemský a družicový provoz.</p>

Konzultační hodiny:

úterý
10:00
15:30