jaresp

Hlavní záložky

Obrázek uživatele jaresp
Ing.
Petr
Jareš
, Ph.D.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
5963
Místnost: 
T2:B3-810
Funkce: 
odborný asistent
Odborný životopis 
V současné době působím na Katedře telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze jako odborný asistent. Věnuji se především problematice přenosových systémů jak pro přístupové tak pro páteřní telekomunikační sítě. Zabývám se hlavně problematikou modelování přenosového prostředí a zvyšování propustnosti datových spojů. Jsem členem redakční rady časopisu Access server a člen státní zkušební komise pro obor Komunikace, Multimédia a Elektronika.

Pracovní zkušenosti
Od 2006 - odborný asistent na Katedře Telekomunikační techniky, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze.

Vzdělání
1995-2003 Magisterské studium (Ing.), České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická.
2003-2008 Doktorské studium (Ph.D.) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra Telekomunikační techniky.

Pedagogická činnost
Od 2003 se aktivně podílel a podílí na výuce řady předmětů vyučovaných na Fakultě elektrotechnické, ČVUT v Praze.

Účast na vybraných projektech
2018 - dosud, podíl na projektu "Uplatnění nových přístupů a metod výzkumu v oblasti komunikačních sítí pro průmysl", SGS18/182/OHK3/3T/13.
2018 - dosud, podíl na projektu "Radar Myo Graf - vznik přenosného Elektromyografu určeného pro bezkontaktní měření svalové aktivity pacientů" (13132/535/5351801C003).
2016 - dosud, podíl na projektu "Analýza, návrh řešení simulací v laboratoři pro AMM/SG technologie instalované v distribuční soustavě (SGLAB) - návrh HW části laboratoře", ČEZ Distribuce, a.s.
2015, podíl na projektu "Rozvoj ICT podpory distribuce". Výzkumná zpráva s názvem Mapování komunikačních služeb, autorů Boháč, L. - Vodrážka, J. - Jareš, P.Praha: ČVUT, Fakulta elektrotechnická, 2015. 26 s.
2013-2015 Výzkum a vývoj bezpečných a spolehlivých komunikačních síťových zařízení pro podporu rozvodu elektrické energie a dalších kritických infrastruktur (VG20132015104).
2012-2014 Výzkum a vývoj nového komunikačního systému s vícekanálovým přístupem a mezivrstvovou spoluprací pro průmyslové aplikace.

Publikační a vědecké aktivity, vybrané publikace
LAFATA, P. a JAREŠ, P. Increasing the transmission capacity of digital subscriber lines with phantom circuit and crosstalk cancelation. Telecommunication Systems. 2015, 59(4), s. 429-436. ISSN 1018-4864. Dostupné z: http://link.springer.com/article/10.1007/s11235-014-9903-6
JAREŠ, P. a VODRÁŽKA, J. Selection of Digital Subscriber Lines Ready for Next Generation Access. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2015, 13(4), s. 320-324. ISSN 1336-1376. Dostupné z: http://advances.utc.sk/index.php/AEEE/article/view/1459
VODRÁŽKA, J. a JAREŠ, P. Reliability Study of Selected Communication Systems for Energy Grid. In: Proceeding of the 10th International Conference on Digital Technologies 2014. The 10th International Conference on Digital Technologies 2014. Žilina, 09.07.2014 - 11.07.2014. Piscataway: IEEE. 2014, s. 372-375. ISBN 978-1-4799-3303-7.
JAREŠ, P. a VODRÁŽKA, J. Modelling of Data Stream Time Characteristics for Use of Inverse Multiplexer. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2014, 12(4), s. 260-264. ISSN 1336-1376.
VODRÁŽKA, J., JAREŠ, P., a ŠIMÁK, B. More Accurate Modelling of Digital Subscriber Lines with Inhomogeneity. Communications. 2013, 15(2A), s. 129-133. ISSN 1335-4205.
NEVOSAD, M., LAFATA, P., a JAREŠ, P. Modeling of Telecommunication Cables for Gigabit DSL Application. Advances in Electrical and Electronic Engineering. 2013, 11(5), s. 336-341. ISSN 1336-1376. Dostupné z: http://advances.utc.sk/index.php/AEEE/article/view/874/888
VODRÁŽKA, J. a JAREŠ, P. Průmyslová sběrnice pro RS VN. Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ 150 00: PREdistribuce, a.s.. 2012
LAFATA, P. a JAREŠ, P. Analysis of Simulation Methods for Far-end Crosstalk Cancellation. Radioengineering. 2011, 20(1), s. 143-150. ISSN 1210-2512.

H-index dle WoS = 2 (bez autocitací), 3 (s autocitacemi) H-index dle Scopus = 4
ORCID: 0000-0001-8455-4091

Konzultační hodiny:

středa
12:30
14:00