Zprávy z ITU

 • ČVUT FEL se stává Centrem excelence ITU pro kybernetickou bezpečnost
  14. 11. 2014

  ČVUT FEL se stává Centrem excelence ITU pro kybernetickou bezpečnost

  Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) udělila FEL ČVUT statut evropského „Centra excelence ITU“ v oblasti kybernetické bezpečnosti na čtyřleté období od 1. ledna 2015. Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení v Praze, která je akademickým členem všech tří sektorů ITU (radiokomunikačního, standardizačního a rozvojového), se tak stává členem celosvětové sítě prestižních univerzit a vědecko-výzkumných institucí. Cílem center excelence ITU je zejména podpora zavádění a koordinace rozvoje moderních telekomunikací – informačních a komunikačních technologií zejména v rozvojových zemích.


  Tímto aktem byla také oceněna nejen vysoká úroveň a kvalita výsledků FEL ČVUT v oblasti vědy a výuky v tomto oboru, ale byla také vyvrcholením dosavadních čtyřletých aktivit katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT v rámci všech sektorů ITU. Katedra telekomunikační techniky je koordinátorem FEL ČVUT v této organizaci.


  Statut Centra excelence ITU studentům a pracovníkům FEL ČVUT umožní hlubší zapojení se do mezinárodní spolupráce prostřednictvím expertní práce ve studijních skupinách a v rozvojových programech a projektech ITU nejen v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale v celé šíři studijního programu Komunikace, Multimédia a Elektronika. Rovněž je i velikou příležitostí k dalšímu rozvoji vzdělávacího centra Cedupoint.


  Podrobnější informace o centrech excelence ITU a aktivitách akademických členů v ITU lze nalézt na internetových stránkách ITU.


  Další zprávy a aktuality ITU.