Znalostní a dovednostní soutěž pro studenty v oblasti kybernetické bezpečřnosti a internetu věcí

sobota 7. října od 9,00 do 17,00 v místnosti 505, A 4, Technická 2, FEL Dejvice - Soutěž v rámci celodenního semináře na téma kybernetické bezpečnosti. Pro výherce jsou připraveny stáže a věcné ceny . Více informací a registrace na : https://electroluxctf.fel.cvut.cz. Garant akce: Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D. ITU Centrum excelence pro kybernetickou bezpečnost České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická Katedra telekomunikační techniky