Výzkum v oblasti mobilní komunikace s využitím dronů oceněn na konferenci European Wireless 2017

Publikace "Performance of Mobile Networks with UAVs: Can Flying Base Stations Substitute Ultra-Dense Small Cells?", vytvořená v rámci spolupráce laboratoře 5Gmobile research lab při katedře telekomunikační techniky na FEL, ČVUT a katedry komunikačních systémů v institutu EURECOM byla oceněna jako nejlepší článek (Best Paper Award) na konferenci European Wireless 2017 v Drážďaněch.

Publikace je zaměřena na návrh architektury pro dynamické a real-time řízení dronů jakožto létajících základnových stanic v mobilních sítích a na analýzu přínosů z hlediska kvality kanálu, propustnosti sítě a spotřeby mobilních zařízení navrženého konceptu. Článek ukazuje vysokou efektivitu využití dronů jako základnových stanic a potvrzuje, že navržené řešení je vhodnou alternativou k rozmísťování velkého počtu malých základnových v budoucích mobilních sítích.

Celý článek je k dispozici na: http://5gmobile.fel.cvut.cz/Papers~/Drones_in_Mobile_Networks_EW2017.pdf