Výsledky Světové konference pro rozvoj telekomunikací - WTDC 14

Ve dnech 30. 3. - 10. 4. 2014 proběhla nejvýznamnější konference rozvojového sektoru ITU-D - WTDC 2014 (World Trade Development Conference) v Dubaji. Vedoucí katedry prof. Ing. B. Šimák, CSc. a Ing. P. Ondráček, CSc. byly členy národní delegace ČR. Z pohledu zájmů naší katedry se podařilo dosáhnout schválení úpravy rezoluce 71 (Academia members) a rezoluce 73 (Centra excelence ITU). Konference mimo jiné přijala návrh nového strategického plánu ITU-D na roky 2016 - 2019 a aktualizace nebo nové studijní otázky pro SG-1 (např. problematika iCloudu) a SG-2 (cybersecurity, disaster management,...). Detailní informace jsou publikovány v závěrečné zprávě WTDC. Další informace lze získat u Ing. Ondráčka (l. 2101, č.dv. 706).