Náš nový profesor Zdeněk Bečvář převzal jmenovací dekret z rukou prezidenta Petra Pavla