Náš F-Tester pro měření mobilních datových sítí získal cenu rektora

Cenu rektora ČVUT v Praze za aplikaci výsledků vědecké, výzkumné, inovační a tvůrčí práce získal tým na Fakultě elektrotechnické - katedře telekomunikační techniky ve složení Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D., Ing. Ondřej Vondrouš, Ph.D., Ing. Ondřej Votava, Ing. Jiří Hájek, Ph.D. za řešení „Testovací systém pro datové služby v mobilních sítích F-Tester 4 drive-box“.
Aktualita na webu FEL ČVUT: https://fel.cvut.cz/cs/aktualne/novinky/31427-tri-ze-ctyr-cen-rektora-zi...
Aktualita na webu ČVUT: https://www.cvut.cz/ocenovani-ve-vede-a-vyzkumu

Více viz https://f-tester.fel.cvut.cz/