LVR ČVUT: Akademici ve službách firem

Díky laboratoři pro výzkum a realizaci ČVUT mohou firmy úspěšně realizovat interdisciplinární vývojové projekty, pro které samy nemají zkušenosti ani laboratorní podmínky. Laboratoř pro vývoj a realizaci při fakultě elektrotechnické, katedře telekomunikační techniky ČVUT v Praze začala fungovat v roce 2011. Původní, čistě akademické a vědecko-výzkumné zaměření laboratoře se do dnešní doby rozšířilo a pracoviště představuje jednu z bran pro firmy, kde lze realizovat společné vývojové projekty, které přesahují možnosti běžného komerčního vývoje..... Více na http://student.hw.cz/lvr-cvut-akademici-ve-sluzbach-firem.html