Kybersoutěž pro středoškoláky

28. listopadu se otevírá 1. ročník středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti, pod záštitou prof. Konvalinky, rektora ČVUT v Praze. Jedním z partnerů a organizátorů vědomostní soutěže je FEL ČVUT, pracoviště KTT – Centrum excelence ITU pro kybernetickou bezpečnost.

Součástí ochrany kybernetického prostoru, informačních systémů a technologií a tedy fungování celé společnosti je i vzdělávání budoucích odborníků a uživatelů těchto technologií.

Kybernetická soutěž je soutěží středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů.

Cílem je zvýšit povědomí mladé generace o hrozbách a rizicích kybernetického světa a motivovat mladé lidi, aby se oblasti kybernetické bezpečnosti věnovali ve svém dalším studiu i profesním životě.

Více na: http://kybersoutez.cz, https://www.facebook.com/go2fel

Kontaktní osoba: burcik@itu.fel.cvut.cz